Kundtjänst och vägledning

 • På parkeringsplatsen finns en infotavla på finska, svenska och engelska.
 • Mer information om Saltfjärden fås från Finlands naturcentrum Haltia.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger 

 • De närmaste café- och restaurangtjänsterna finns i Kyrkslätts centrum (www.kirkkonummi.fi), dit det är 7 km från Saltfjärdens parkeringsplats.

Dricksvatten

Avfallshantering 

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.  

WC 

 • Det finns inga toaletter på Saltfjärdenområdet.    

Övernattning 

 • Det finns inte områden reserverade för övernattning i Saltjfärden.

Tältning

 • De betade strandängarna, vassområden och våtmarkerna är inte lämpliga för tältning.

Service för rörelsehindrade 

 • Området har ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden 

 • Den närmaste servicekoncentrationen finns i Kyrkslätts centrum (www.kirkkonummi.fi).
 • Information om övernattningsställen i närheten fås från Kyrkslätt men också från Helsingfors stads (www.myhelsinki.fi) och Esbo stads (www.visitespoo.fi) turistinformationer.