Salpalinjen i Änäkäinen

Salpalinjen i Änäkäinen. Bild: Katri Suhonen.

 Änäkäinen rekreationsskogs läge i FinlandÖstra Finland, Norra Karelen
 Lieksa (www.lieksa.fi, på finska)
 Änäkäinen rekreationsskog

Salpalinjens rader av stentankhinder korsar i Änäkäinen vägen Kivivaarantie, som under fortsättningskriget kallades "Rukajärven tie" och som går till gränsen mellan Finland och Ryssland. I Änäkäinen kan man bekanta sig med befästningar och händelser från vinter- och fortsättningskriget.

Hotet från öst växer

Vinterkriget tog slut den 13 mars 1940 och till följd av de landavträdelser som förutsattes i fredsfördraget flyttades delar av vår östra gräns. Vårt försvar försämrades, för befästningarna i sydöstra Finland blev på andra sidan av den nya gränsen.

Framtill den rekonstruerade basen av Salpalinjen, i bakgrunden tankhinder. Bild: Reino Turunen

På grund av det ihållande krigshotet beslöt Finlands ledning ännu i mars 1940 att man fortsätter att befästa hela gränsen. Planerna blev snabbt klara och man satte i gång med arbetet redan i april. Den försvarslinje som kallas Salpalinjen var resultatet av detta arbete. Salpalinjen sträckte sig från Finska viken till Savukoski och därifrån vidare i form av fältbefästningar ända fram till Ishavet (1200 km).

Befästningsarbetet påbörjades hösten 1940 på de ställen som låg nära riksgränsen. Arbetet sköttes huvudsakligen av civil arbetskraft som Befästningsbyrån hade anställt samt av beväringar. De civila tog hand om uppgifter som krävde mest yrkesskicklighet, t.ex. att bryta, transportera och uppföra tankhinder av sten och att bygga grova eldnästen, bunkrar och andra specialkonstruktioner. Beväringarna byggde skytte- och förbindelsegravar, mindre nästen, korsun (skyddsrum) och taggtrådshinder och röjde skjutsektorer. Armékårernas områden var indelade i arbetsdistrikt och vidare i arbetsgrupper.

Salpalinjen - Finlands största bygge

Byggnadsarbetet var som livligast i mars 1941, då 37 000 personer arbetade med att bygga försvarslinjen. Högkvarterets Befästningsbyrå och armékårerna gjorde de tekniska och taktiska planerna för befästningarna. Fem armékårer ansvarade för försvaret och befästandet av östgränsen. På armékårernas områden fungerade numrerade arbetsdistrikt, som bestod av civilpersoner. Byggandet av Salpalinjen avbröts då fortsättningskriget bröt ut. Man fortsatte att bygga ut Salpalinjen och försökte få den klar för strider ännu sommaren 1944 och fram till vapenvilan och hemförlovningen av trupperna i slutet av september.

Salpalinjen har kallats det största byggnadsprojektet i Finland. För en man skulle det ha tagit 70 000 år att uppföra den.

Salpalinjens ryggrad bestod av korsur (skyddsrum) i armerad betong. Därtill ingick det i vår försvarslinje fältbefästningar i trä, pansarhinderstenar, taggtrådshinder och stridsgravar. Vid Salpalinjen byggdes ca 350 kilometer skytte- och förbindelsegravar, 700 korsur i armerad betong för inkvartering och för strid, 25 bergrum, hundratals fältbefästa korsur för övernattning, 1650 fältbefästa maskingevärsställningar och eldledningsplatser, 500 kanonställningar samt över 200 km tankhinder i flera rader och över 300 km taggtrådshinder.

Striderna under fortsättningskriget utkämpades inte vid Salpalinjen, men man förmodar att försvarslinjen hade en stor inverkan på de fredsvillkor Sovjet dikterade. Då kriget tagit slut bestämde de allierades kontrollkommission att Salpalinjens beväpning skulle nedmonteras. Linjen gjordes oduglig för strid enligt kommissionens bestämmelser, men grundkonstruktionerna förstördes inte.

Efter krigen föll Salpalinjen i glömska för flera årtionden. En del av objekten utmed försvarslinjen har återställts eller rekonstruerats, huvudsakligen med tanke på turism. Salpalinjen kan likställas med objekt som upptas i fornminneslagen och får inte rubbas utan tillstånd av Museiverket.

Man kan bekanta sig med delar av Salpalinjen också på Kongonsaari i Pihlajavesi.

Kontaktuppgifter

Man kan bekanta sig med Änäkäinen och Salpalinjen året runt. På Änäkäinens parkeringsplats finns en informationstavla om områdets krigshistoria (på finska). Mer information om Änäkäinen fås från Kolis naturum Ukko.

Kommunikationer och kartor

Information om hur man kommer till Änäkäinen och Salpalinjen finns på webbsidorna om Änäkäinen rekreationsskog.

Elektroniska kartor

Service

  • På Änäkäinens parkeringsplats finns en informationstavla om områdets krigshistoria (på finska).
  • Guidade utflykter i terrängen arrangeras av Erästely Ky (www.erastely.fi, på finska och engelska).
  • Mer information om Änäkäinen fås från Kolis naturum Ukko.

Service för rörelsehindrade

På Salpalinjen finns det inte service för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/salpalinjenianakainen.

Kundtjänst

 
Tfn. 0206 39 5654
ukko(at)metsa.fi
Utflyktskarta.fi: Salpalinjen i Änäkäinen