Sallivaara renskiljnigsplats

destination-hero-default-alt

Sallivaara renskiljningsplats ligger i Lemmenjoki nationalpark.Norra Lappland
Enare (www.inari.fi, på finska)
Lemmenjoki nationalpark
 

Sallivaara renskiljningsplats utgör en restaurerad helhet av olika anordningar, som präglas av gångna tiders stämning. Renskiljningen i Sallivaara räckte tidigare vintertid flera veckor, och livet vid renstängslet var då färgstarkt och arbetsamt.

Sallivaara ligger i Lemmenjoki nationalpark, som är den största väglösa skogsvildmarken i Finland. Nationalparken hör till sameområdet, där en del av ursprungsbefolkningen fortfarande livnär sig på renskötsel och andra naturnäringar.

Sallivaara renskiljningsplats. Bild: Lentokuva Vallas

Sallivaara med sina stugor och renstängsel hör till en av de få välbevarade, gamla och stora renskiljningsplatserna. Renskiljningen gick av stapeln i december och januari och höll på en till två veckor. Folk sökte sig till platsen från när och fjärran. På 1950-talet uppstod vid renskiljningsplatsen en särpräglad marknadstradition med bl.a. kvällstorg och dans.

Stugorna och stängslen restaurerades i slutet av 1980-talet. Anordningarna är skyddade som närings- och kulturhistoriskt värdefulla minnesmärken över samisk renskötsel. Stugorna är fortfarande privatägda, men en del av dem är öppna för allmänheten som sevärdheter eller ödestugor. De stugor som är öppna för allmänheten sköts av Forststyrelsen.

Öppettider

De stugor som är avsedda för allmänheten står alltid öppna. Det kostar ingenting att bekanta sig med stugorna.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om området fås från Övre Lapplands naturum Siida.

Kommunikationer och kartor

Med bil och till fots

  • Leden till Sallivaara startar från Repojoki informationsplats, som ligger vid Enare - Kittilä -vägen (nr 955) 70 km från Enare mot Kittilä. Det är ca 6 km att gå från informationsplatsen till Sallivaara renskiljningsplats. Leden är markerad och spångad.

Med allmänna kommunikationer

  • Det går inga allmänna kommunikationer till Sallivaara renskiljningsplats.

Elektroniska kartor

Service

Ödestuga

  • Sallivaara ödestuga. Stugan kallas också polisernas stuga och intill den finns en eldplats och ett tältningsområde.

Informationsstuga

  • Kaapi Aikios och Teuvo Lehtolas stuga fungerar som informationsstuga. I stugan finns material om Sallivaaras historia.

Stig till toppen av Sallivaara

  • Mittemellan öde- och informationsstugan börjar en stig upp till Sallivaaras topp, varifrån man har en fin utsikt över de omgivande vidsträckta myrområdena.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/sallivaararenskiljningsplats.