Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Sallatunturiområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

  • Sallan Poropuisto (www.sallareindeerpark.fi, på finska)
    • Programtjänstcentrum, kafé, Forststyrelsens naturutställning Metsän Sali (Skogens sal).