Fotvandring Vandring Paddling Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Skidning på underhållna skidspår Terrängskidning Fiske Cykling Jakt Bär- och svampplockning Snöskoturer

Vad kan man göra i Sallatunturiområdet?

Vandra längs markerade leder

 • I området finns rikligt med leder på olika nivåer som lämpar sig för friluftsliv. Området lämpar sig såväl för dagsutflykter som för längre vandringar.

Göra långfärder till fots

 • För en flera dagar lång vandring lämpar sig UKK-leden bäst. Den genomkorsar hela området. Utmed leden finns omväxlande natur, flera sevärdheter och ett stort antal övernattnings- och rastplatser.

Paddla

 • I Sallatunturis närområde lämpar sig Aatsinkijoki för paddling.

Skåda fåglar

 • I området häckar ett mångsidigt fågelbestånd. Det går bra att studera fåglar bl.a. uppifrån Iso Pyhätunturi eller från utsiktstornet på Ruuhitunturi. I områdets södra delar kan man studera myrens fåglar med kikare från fågeltornet på Topsakka-aapa, dit man kommer längsmed UKK-leden.

Titta på sevärdheter och utsikter

 • Vackra landskap kan man beundra bl.a. uppifrån Iso Pyhätunturi. Ovanliga naturformationer i området är bl.a. Aatsinginhauta, Kaunisharju och Salmijoki dalgång.

Salmijoki. Bild: Antti Kettunen

Bekanta sig med utställning

 • I Poropuisto i Salla har Forststyrelsen en utställning om Sallaområdet. På utställningen får besökaren bekanta sig med bl.a. Sallaområdets geologiska historia och gammelskogarnas natur. Det är fritt inträde till utställningen.

Åka skidor i preparerade spår och göra skidturer i terrängen

 • I Sallaområdet finns ett omfattande spårnät. Sammanlagt finns det över 100 km preparerade skidspår. Förutom att åka längs de preparerade spåren kan man fritt göra skidturer i terrängen.

Fiska

 • De vattendrag som finns på statens marker i området är i första hand små sjöar och tjärnar eller åar och bäckar.
 • Det är tillåtet att pilka och meta i vattendragen i området med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). För spöfiske behöver 18 - 64 -åringar har erlagt den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi) och dessutom ha Forststyrelsens spöfisketillstånd (www.eraluvat.fi). De som är under 18 år och som har fyllt 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgift, men de ska ha Forststyrelsens spöfisketillstånd eller länets spöfisketillstånd.
 • Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska). 
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Cykla

 • Den landsomfattande cykelturistleden nr 80 från Kuusamo går via Salla till Savukoski. Leden är markerad på cykelkartan Pyöräily GT6 Lappi.

Jaga

 • Ortsborna får jaga med stöd av rätten enligt 8 § i jaktlagen.
 • Forststyrelsen säljer jakttillstånd för småvilt på statens marker för området Vilma-Savina nr 3612. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska).

Plocka bär och svamp

 • I Sallaområdet finns goda bär- och svampmarker. I skogarna i området finns rikligt med blåbärs- och lingonmarker och på myrarna kan man plocka hjortron.
 • De mest populära matsvamparna är tegelsopp, smörsopp, örsopp och sandsopp samt skäggriska, pepparriska och skogsriska. Säsongen börjar redan i slutet av juli och fortsätter till den första frosten i september. Den rikligaste murkelskörden får man i slutet av maj - början av juni på friska barrskogsmoar, där markytan har söndrats som resultat av vindfällen eller skogsbruksverksamhet.
 • Naturens gåvor är också utmärkt mat på vandringen, läs mera i Friluftslivets ABC!

Gå med snöskor

 • De skogklädda höjderna runt Sallatunturi erbjuder goda möjligheter till snöskogång t.ex. längs med vandringslederna. Hos turistföretagen i Sallaområdet (www.salla.fi, på finska och engelska) kan man hyra snöskor och höra sig för om ställen som lämpar sig för snöskogång.