Service i Saimens naturum Riihisaari

Service i Saimens naturum  

  • I samband med museiaffärens utflyktsinformation finns gratis broschyrer samt internetförbindelse. Här finns också uppgifter och tips om Nyslott-nejdens resmål.
  • I Museiaffären finns kartor, böcker, planscher och rikligt med souvenirer och andra produkter till salu.

I museiaffären, Bild: Anssi Taskinen

Service för rörelsehindrade

  • Man kan köra ända fram till naturumets ingång med bil. Längs rampen vid byggandens bakdörr kan man komma in med rullstol. Man kan röra sig med rullstol tillsammans med en assistent i naturumets alla utrymmen: det finns en hiss till övervåningen och i den nedre hallen finns en toalett för rörelsehindrade.