Fotvandring Vandring Skidning på underhållna skidspår Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Besök naturstuga Fiske Cykling Gruppguidning Jakt Bär- och svampplockning Snöskoturer Snöskoteråkning

Vad kan man göra i Saariselkäområdet?

Vandra längs markerade leder

I närheten av Saariselkä finns det ca 200 km markerade friluftsleder och naturstigar som lämpar sig för dagsutflykter. Lederna är av olika svårighetsgrad. En del av lederna och naturstigarna finns i Urho Kekkonen nationalpark, andra utanför nationalparken. Lederna och stigarna är markerade i terrängen och på friluftskartor. På vintern kan man vandra längs den markerade vintervandringsleden Siula-huset och Laanila.

Vandrare på Saariselkäområdet. Bild: Terho Henriksson, Vastavalo.fi

Göra långfärder till fots

Saariselkäområdet lämpar sig också utmärkt som startpunkt för flerdagsturer. Kiilopää och Saariselkä är centrala starpunkter för långfärder med karta och kompass utanför markerade leder i Urho Kekkonens nationalpark. Man kan vandra till Sompio naturreservat längs den gamla Ruijanpolku -leden (Finnmarksleden). Från Saariselkä är det också kort väg till Hammastunturi ödemarksområde.

Åka skidor i preparerade spår

På vintern är det på Saariselkäområdet som mest ca 250 km preparerade skidspår. Största delen av spåren lämpar sig för både fri och klassisk stil. Naturspåren lämpar sig endast för klassisk stil. Elljusspår finns det sammanlagt 34 km. Längs de preparerade spåren får du skidupplevelser i fin fjällterräng, i tallskogar och i älvdalar. Det finns allt mellan lätta till krävande skidspår. Det finns en egen karta över spåren (www.saariselka.com, på finska och engelska), i vilken spårens svårighetsgrad är markerad med olika färger.

Skidåkare på preparerade spår. Bild: Markku Tano

Åka skidor med hund i hundskidspår

På området finns det ett skidspår, som är reserverat för skidåkare med hund och startar från Siula-husets gård. Spåret går mellan Saariselkä och Laanila och är 3,6 km långt. Hundskidspåret är markerat med röda plogpinnar.

Göra långfärder på skidor

Saariselkäområdet är en central startpunkt för långa och krävande långfärder på skidor till Urho Kekkonens nationalpark och Hammastunturi ödemarksområde. Du bör förbereda sig väl för långa flerdags skidfärder, för då färdas du med karta och kompass utanför det preparerade spårnätet. Om du gör skidturer utanför spårnätet behöver du breda skogsskidor som det går att åka med i djup snö.

Lavskrika. Bild: Kimmo KuureSkåda fåglar

Saariselkäområdet erbjuder fina möjligheter att se både skogs- och fjällfåglar. Fågelarterna på det trädlösa kalfjället är skygga men med god tur kan du få se en fjällripa, snösparv eller fjällpipare. I fjällbjörkskogen lägre ner på fjället kan du höra blåhakens nyansrika sång eller se en dalripa ta till flykten.Du kan göra en fågelexkursion t.ex. längs naturstigarna på området.

Titta på sevärdheter och utsikter

I Saariselkä finns det mycket att se: natursevärdheter och fina vyer. En fin utsikt har du t.ex. från fjället Kaunispääs krön. Längs leden Kultareitti i Laanila kan man bekanta sig med områdets guldgrävningshistoria. Många är också intresserade av fjällfärder med sina gamla stugor.

Bekanta sig med kundtjänststället

Om du vill göra turer i Saariselkäområdet kan du skaffa mer information om naturen och friluftsmöjligheterna i norr vid Forststyrelsens Saariselkä kundtjänst Kiehinen i Siula-huset. Där kan du också köpa olika tillstånd. Uppgifter om områdets mångsidiga turistservice får du från turistbyrån Inari-Saariselkä Matkailus (www.inarisaariselka.fi, på finska och engelska) informationsställe i Siula-huset.

Bekanta sig med en naturstig

På området finns det naturstigar, längs vilka det finns skyltar om olika naturobjekt. Naturstigarna för vandraren till Urho Kekkonens nationalpark. Naturstigarna i Saariselkä och Kiilopää går i fjällterräng.

Fiska

Till vattendragen i Saariselkäs närområden säljs följande Forststyrelsens fritidsfisketillstånd:

  • Till UK-parkens fritidsfiskeområde nr 1563 (www.eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska). Man behöver förutom det lokala tillståndet också betala den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).
  • Till Enare fritidsfiskeområde nr 1564 (www.eraluvat.fi, på finska). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi). Man behöver förutom det lokala tillståndet också betala den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).
  • Mete och pilka är avgiftsfria allmänna fiskerätter dvs. de hör till allemansrätten (www.ymparisto.fi). Man får dock inte meta och pilka i forsar och strömmande ställen i sik- och laxrika vattendrag och andra vattenområden där det är förbjudet att fiska enligt fiskelagstiftningen eller bestämmelser som utfärdats på basis av denna.
  • Fritidsfisketillstånd kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi) och i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.  Från denna får man också ytterligare information om fiske, fiskeområdena och fisketillstånden.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Cykla

På Saariselkäområdet finns det flera cykelleder av olika längd. Du kan starta din cykeltur från Saariselkä turistcentrum, Laanila, Kakslauttaset och Kiilopää. Cykellederna är inritade på Saariselkäs terrängcyklingguide (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Cyklist på Piispanoja. Bild: Nina Raasakka

Jaga

I Urho Kekkonens nationalpark får endast ortsbor idka jakt och bara inom sin hemkommuns område. I närheten av Saariselkä finns det jakttillståndsområden för småvilt, bl.a. Lokka-Porttipahta (3615) och Kuttura (1611). Jakttillstånd till dessa områden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi), i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och i Ivalo kundtjänst.

Plocka bär och svamp

Lingon. Bild: Nina Raasakka På Saariselkäområdet får du plocka bär och svamp. Bär- och svampplockning är tillåten också i Urho Kekkonens nationalpark. I Sompio naturreservat får endast ortsbor plocka bär och svamp. Hjortronen mognar på myrar redan i slutet av juli. Därnäst mognar blåbäret och kråkbäret. Bästa tiden för lingonplockning är september, och tranbäret är som bäst först efter de första frostnätterna i slutet av september. Regniga höstar är svampskörden god, och svampar ger ett trevligt inslag i menyn under en längre tur.

Bada

Det är möjligt att bada i vattendragen på Saariselkäområdet. Vattendragen och stränderna är naturtillstånd men det finns inga allmänna badstränder.

Gå med snöskor

På Saariselkäområdet finns det fina möjligheter att gå med snöskor. Du kan fritt gå med snöskor i den djupa snön i terrängen eller på för ändamålet avsedda naturstigar i Saariselkä och Kiilopää.

Köra med snöskoter

På Saariselkäområpdet finns snöskoterleder och -rutter som underhålls av Forststyrelsen och kommunerna. Icke ortsbor bör köpa ett snöskotertillstånd när de har för avsikt att köra längs Forststyrelsens snöskoterrutter. På de leder kommunerna svarar för behövs inget avgiftsbelagt tillstånd. Mer information om snöskoterkörning får du i bl.a. Kiehinen kundtjänst och Inari-Saariselkä Matkailu (www.inarisaariselka.fi, på finska och engelska) i Siula-huset i Saariselkä.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).