I Ruunaas forsars frid söker många fiskare avkoppling nuförtiden. Under sommarens hetta kan man få fångst även i lugnvattnen, medan man under sensommaren kan se fiskar hoppa i forshuvudena. Det har regelbundet planterats ut regnbågar och insjö-öringar av fångstsorlek på strövområdet. I Lieksanjoki finns det också ett litet naturligt öring- och harrbestånd. Dessutom är Lieksanjoki gösens, sikens, idens, gäddans och abborrens hem.

Forsfisket har sin egen charm. Bild: Markku Tano

P.g.a. kräftpesten är det förbjudet att fiska kräfter tills vidare.

Ruunaas rekreationsfiskeområde

Ruunaas forsar och deras mellanliggande sjöar hör till Forststyrelsens spöfiskeområde nr 7525 Ruunaas forsar, där man förutom betald fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi) även behöver Forststyrelsens områdesspecifika fisketillstånd (nr 7525) (www.eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eraluvat.fi). Man kan också skaffa tre timmars eller ett dygns fisketillstånd med mobiltetelefon (www.eraluvat.fi). På fiskeområdet finns det en skylt på finska, med anvisningar och telefonnummer hur man ska gå till väga för att köpa mobiltillstånd. Det är tillåtet att fiska från båt på hela området, men trolling med motorbåt är förbjudet. Det är förbjudet att använda ankrade båtar i forsarna och strömmarna. Långvarig förvaring av båtar är tillåtet endast på de avgiftsbelagda båtplatserna (4 områden). Årets båtplatstillstånd koster 20 euro och för fem år är priset 60 euro. Båtplatserna kan inlösas från Ruunaa friluftscenter.

De områden som hör till tillståndsområdet och deras särskilda villkor

 • Regnbågsforell som fångats i Ruunaa. Bild: ForststyrelsenDe övre forsarna, alltså Paasikoski och Haapavitja:  
  • Naturfiskområdet
  • Drag- och flugfiske (fångstkvoten är en laxfisk i dygnet per tillstånd).

 • Området mellan Neitikoski och Siikakoski, med undantag för Kattilakoski:
  • Drag- och flugfiske  
  • På sommarsäsongen planteras det regelbundet ut öringar och regnbågar av fångststorlek.

 • Kattilakoski:
  • Reserverat som naturturismobjekt för grupper och företag, där Ruunaas normala fisketillstånd inte gäller. Mera information angående fiske i Kattilakoski (www.ruunaa.fi, på finska).
  • Det planteras ut öringar och regnbågar av fångststorlek.  
 • Kattilajärvi och Murroojärvi
  • Fiske tillåtet endast med spöredskap.  
  • Med rekreationsfisketillståndet är det tillåtet att meta och pilka på sjöområdena med mask som bete. Det strömmande vattnet och forsarna har märkts ut på stranden.  
 • Neitijärvi och Kattilalampi
  • Exceptionellt är s.k. allmän fiskerätt i kraft på Neitijärvi och Kattilalampi, vilket innebär fritt mete och pilke samt fiske med fiskevårdsavgift och Forststyrelsens spöfisketillstånd. För övrigt har den allmänna fiskerätten upphävts. fisketillståndet för Ruunaas forsar omfattar naturligtvis även Neitijärvi och Kattilalampi. Den lokala befolkningen har i begränsadomfattning möjlighet att utöva fiske för husbehov i Neitijärvi och Kattilalampi.  
 • Barnens metställe nedanför Neitikoski, har märkts ut på stranden.
  • För fiske på barnens metställe behövs inget fisketillstånd.