Ett stenröse som markerar Ruijaleden. Bild: Pirjo RautiainenRuijaleden är en 35 km lång sommarled som är markerad i terrängen. På Ruijaleden bör du ha rätt god orienteringsförmåga och hyggliga frilufsfärdigheter. Det kan vara bra att reservera två dagar till att vandra hela leden. Du kan övernatta vid de eldplatser och tältningsområden som ligger utanför Sompio naturreservat. Leden är markerad i terrängen i traditionell stil med trästolpar med ett snedkors. Därtill finns det gamla stenrösen som markerar leden. De gamla stenrösena bör lämnas ifred (Fornminneslagen), och också i övrigt är all verksamhet som förändrar naturen förbjuden inom naturreservatet. Inom Sompio naturreservat bör du följa ledmarkeringarna noggrant, för där är det tillåtet att röra sig endast längs de markerade lederna. Det lönar sig att ta med en lämplig karta (minst 1:100 000).

Terräng

Med start från Sompiojärvi, är början av leden ställvis i mycket stenig terräng. Det är bäst att använda rejäla vandringskängor. Över våtmarkerna finns spångar och över åar finns broar, men i början av sommaren och under regniga perioder kan det vara bra att ha gummistövlar. Från Terävä-Nattanens eldplats går en avstickare upp till fjällets krön och denna led är den enda betydande stigningen längs Ruijaleden. Leden upp till Terävä-Nattanens topp går till 544 meters höjd, och hela sträckan på 1 km upp till toppen är mycket stenig. Uppe på Terävä-Nattanens krön finns bara blockmark. Efter Terävä-Nattanens eldplats fortsättar leden i omväxlande skogs- och myrlandskap. Slutet av leden går huvudsakligen i lättframkomlig torr moskog.