Tillgängligt friluftsliv

Sök utflyktsmål

Du hittar sidor med tillgängliga utflyktsmål och leder på webbplatsen Utinaturen.fi via Sök på kartan och genom att välja Utfärdsmålets särdrag > Utflyktsmål för rörelsehindrade.
 

En vårkväll vid en liten tjärn. Fåglarnas sång ljuder klart i kvällen. En liten skara människor sitter och småpratar vid lägerelden på stranden. Röken svävar sakta fram över sjöns yta.

Forststyrelsen underhåller tiotals tillgängliga och lättframkomliga utflyktsmål, som också lämpar sig för personer som rör sig med hjälpmedel eller sådana som söker lätta leder. De utmaningar som sjukdomar, handikapp, små barn eller exempelvis åldrande medför behöver inte vara något hinder för utflykter i naturen och unika upplevelser. 

Hur ser en typisk tillgänglig led ut?

Topografi och väderförhållanden sätter naturliga gränser för planeringen och underhållet av utflyktstjänsterna. Därför är varje tillgänglig eller lättframkomlig led unik. Vid de tillgängliga lederna finns det vanligen tillgängliga toaletter och eldstäder, på många ställen också fågeltorn eller observationsplattform för observationer av naturen. Om du rör dig med hjälpmedel behöver du en assistent på de flesta lederna. I många naturområden är det också möjligt att utnyttja tjänster som erbjuds av samarbetsföretag, såsom naturturismföretagare.

När vi bygger tillgängliga leder tillämpar och utnyttjar vi i mån av möjlighet organisationernas rekommendationer. Naturumen och övriga kundservicebyggnader är nästan utan undantag tillgängliga. 

Var hittar jag tillgänglig och lättframkomlig service?   

Sök utflyktsmål

Du hittar sidor med tillgängliga utflyktsmål och leder på webbplatsen Utinaturen.fi via Sök på kartan och genom att välja Utfärdsmålets särdrag > Utflyktsmål för rörelsehindrade.

Ta reda på förhand

Vi rekommenderar att du innan du beger dig ut i naturen noggrant bekantar dig med den förhandsinformation som finns om de naturområden som öppnar sig på kartan och vid behov ber om ytterligare information av kundservicen.

Eftersom tillgängligheten och åtkomligheten varierar för olika individer rekommenderar vi att du också bekantar dig närmare med andra utflyktsmål, leder och service och väljer ut en utflyktsplats som passar just dig. 

Be kundservicen om mer information

Hittar du inte något lämpligt mål? Vill du veta mera om servicen?

På naturumen och på kundserviceplatserna kan du fråga mer om utflyktsmålen, lederna, servicen och exempelvis om hur du bäst planerar din naturutflykt. Naturumen med sina utställningar och evenemang är också besöksmål.

Vår personal svarar gärna på kundernas frågor och hjälper dig att planera naturexkursioner!

Finn din närmaste kundservice

Rörelsehindrade som färdas i terrängen

Enligt terrängtrafiklagen 4 § (www.finlex.fi) behöver inte svårt rörelsehindrade och deras följeslagare som rör sig i terrängen med motordrivna fordon ha markägarens tillstånd.

Svårt rörelsehindrades rätt att i enlighet med terrängtrafiklagen färdas i terrängen med motordrivet fordon ska kunna bevisas i första hand med tillstånd som beviljats av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) eller den lokala NTM-centralen.

Glada stunder i Finlands ståtligaste natur!

Hitta målen med kartsök

Du hittar besöksmål  anpassade för rörelsehindrade genom att välja alternativet Utfärdsmålets särdrag > Utflyktsmål för rörelsehindrade i söktjänsten.