Aktuellt i Repovesi

7.11.2018
OBSERVERA! Hängbron vid Lapinsalmi är borttagen. Lapinsalmi parkeringsplats och vägen dit (Riippusillantie) är avstängd under perioden 3.12.2018 - 29.4.2019. Dragfärjan håller samtidigt vinterpaus. Tillträdet till nationalparken går via Tervajärvi och Saarijärvi. Bekanta er med alternativa rutter. (Tervajärvi: Kivisilmäntie 720, Kouvola / Saarijärvi: Kuismantie 990, Kouvola)

Bild: Päivi Tommola.

 

Brunnarna i Repovesi är i gott skick. Vattnet kan drickas från samtliga brunnar

(Uppdaterad 13.8.2018)
Enligt undersökningar är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski, Kuutinkanava och Valkjärvi. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 24.7.2018)
Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder

Lapinsalmi hängbro är inte i bruk

(Uppdaterat 6.7.2018)
 

Alternativa rutter i Repovesi

(Uppdaterat 3.7.2018)
Repovesi rutterna kan lätt nås, förutom från parkeringsområdet vid Lapinsalmi, också fråm Saarijärvi och Tervajärvi parkeringsområden.

Korpinkierros rutten. Bild: Saara Lavi

Start vid Saarijärvi parkeringsområde (Kuismantie 990, Kouvola):

  • 3 km till Olhavanvuori. Vid ankomst till Olhava kan du vandra den 4,3 km långa Korpinkierros rutten
    • Korpinkierros 4,3 km. Rutten rundar Olhavanvuori berget.
  • 3 km till Mustalamminvuori utsiktstorn
  • 2,5 km till Kirnuhuokko.
  • 1 km till eldplatsen vid Sukeltajaniemi

Start vid Tervajärvi parkeringsområde (Kivisilmäntie 720, Kouvola):

  • Tervajärvis position gör att det är lätt att nå alla rutter i Repovesi samt att sjösätta kajaker och kanoter.
  • Tervajärvi ruttförslag 8,2 km. Inte enskilt markerade rutter.
  • 0,6 km till eldplatsen vid Talas

Kuutinkanava (kutkanalen) nås lätt både från Saarijärvi och Tervajärvi parkeringsområden

Lapinsalmi bron är sönder och avstängd

(Uppdaterad 1.7.2018)