Raseborgs slottsruin

Raseborgs slottsruin på hösten. Bild: Tuija Warén.

Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenRaseborgs slott tjänade som Västra Nylands administrativa centrum på medeltiden. Det kungliga slottets historia omfattar tusentals berättelser om allt från förtrollande kärlek och förlista skepp lastade med skatter, till ett ödesdigert ras i ölkällaren och slutet på slottets storhetstid.
Raseborgs slottsruin är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar(www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Passar för: Ett utmärkt mål för historieintresserade och hela familjen. Det finns emellertid branta trappor och ojämn terräng i slottsruinen och varken slottet eller Kärleksstigen är lämpliga för rörelsehindrade. Slottets omgivning med sina promenadvägar är lättframkomlig.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/raseborg.