Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Rapola fornborg

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Rapola fornborg. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

  • Regnum Rapalum (www.paasia.fi, på finska)
    • Historiska guidade turer i Rapola
  • Univeräjä (www.univeraja.fi, på finska)
    • guidade turer, guidade turer för barn
  • Voipaalan taidekeskus (www.valkeakoski.fi, på finska)
    Rapalum-utställning, kafé, toalett, butik, andra utställningar, evenemang samt aktiviteter för barn erbjuds dessutom i konstcentret