Raja-Jooseppi museigård

Bild: Pirjo Rautiainen

Raja-Jooseppi museigård i Finland.Östra Lappland
Enare (www.inari.fi)
Urho Kekkonens nationalpark

Joosef Sallila från Parkano byggde Raja-Jooseppi gård åt sig och sin livskamrat Matilda Lehikoinen i början av 1900-talet. Gården är en nationellt värdefull kulturhistorisk miljö och skyddad genom statsrådets beslut.

Gården har bevarats nästan oförändrad: byggnaderna har renoverats och gårdstunet har bevarats öppet. Vid gården finns det också en krigstida (1939 - 1945) skyttegrav. Raja-Jooseppi gård ingår i Naturaområdet Urho Kekkonens nationalpark - Sompio - Kemihaara.

Raja-Jooseppi museigård. Bild: Nina Raasakka

Raja-Jooseppi gård ligger vid Luttojokis strand invid ryska gränsen. På andra sidan Luttojoki öppnar sig fina vyer över skogsklädda berg på ryska sidan. Petsamo var en del av Finland 1920 - 1944, vilket betydde att riksgränsen flyttades några gånger under Jooseppis och Tiltas tid. Emellanåt bodde de på hundra kilometers avstånd från ryska gränsen.

Öppettider

  • Man kan bekanta sig med Raja-Jooseppi gård året runt, men på vintern plogas inte vägen till gården. Det kostar inget att besöka området och byggnaderna.
  • Man kan fritt bekanta sig med gården och där krävs inget gränszonstillstånd. Flyttningen av gränszonen har gjort att allemansrätten nu gäller också på området. Man kan ta sig till området under den snöfria tiden av året till fots längs en väg från Urho Kekkonens nationalparks gräns, på vintern på skidor. Man bör dock komma ihåg när man besöker Raja-Jooseppi gård att man inte får gå in på gränszonen. Det leder alltid till alarm och följderna är i enlighet med gränsbevakningslagen.

Kontaktuppgifter

Raja-Jooseppi museigård © ForststyrelsenKommunikationer och kartor

Med bil

  • Man kommer med väg nr 91 från Ivalo via Akujärvi till Raja-Jooseppi vid finsk-ryska gränsen (ca 55 km). Före tullstationen och det breddade vägpartiet tar man av till höger, kör ca en kilometer längs en grusväg som för till ån Luttojokis strand. Man bör lämna bilen på den lilla parkeringsplatsen och gå resten av vägen, 300 m, fram till gården.
  • Grusvägen plogas inte på vintern, men då kan man åka skidor till gården från tullstationen.

Elektroniska kartor

Urho Kekkonens nationalpark

Service

  • I närheten av Raja-Jooseppi gård vid Urho Kekkonens nationalparks gräns finns det en parkeringsplats och bakom ladugården på gårdstunet en torrtoalett.
  • Det är förbjudet att göra upp eld på området.
  • Infotavlor till området.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns inga tjänster för rörelsehindrade på området.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/rajajooseppimuseigard.