Instruktioner och regler för Raesärkät

Instruktioner för att vistas och färdas i Raesärkät

I Raesärkät är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt, med kanot och med snöskor.
  • Åssluttningarnas känsliga växtlighet slits inte om du rör dig endast på stigarna.
 • att slå läger enligt allemansrätten (www.miljo.fi), vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • Då man gör upp eld bör man i främsta hand använda underhållna eldplatser. Man bör alltid förfara på detta sätt, då man är på under en halv kilometers avstånd från en underhållen eldplats. I annat fall kan man göra upp eld genom att använda torra grenar, kvistar och små stubbar.
 • Det är tillåtet att åka med motorfordon endast fram till vägbommarna i områdets södra del.
 • Det är tillåtet att cykla och rida endast på åsvägen och andra gamla vägbottnar.
 • att fiska:
 • att jaga
  • Jakt är tillåten med Forststyrelsens tillstånd (tillståndsområde 7614).
  • Älgjakt är tillåten för lokala jaktföreningar som har Forststyrelsens tillstånd.

förbjudet

 • att göra upp eld när varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!