Ledernas startpunkter

Lederna startar i Pyhä vid Naturum Naavasta. Bild: Anna Pakkanen

Naava Naturum i Pyhätunturi, södra delen av parken

Luoston Portti i Luosto, i norra delen av parken

Rykimäkero parkeringsplats vid Pyhä-Luosto vägen, i mittersta delen av parken

Luostonloma parkeringsplats, vid Luosto-Torvinen vägen, i norra delen av parken

Pyhä-Luosto © Metsähallitus

Lättframkomliga leder

Tunturiaapa naturstig, 5-7 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Lumikenkäily Luontotorni Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 2–3 h, inget vinterunderhåll
Lätt grusbelagd vandringsled.

Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa myrans toner och fjällutsikter från fågeltornet. Bild: Mari Kotajärvi

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Under den snö- och isfria perioden kan du även starta vandringen från utsiktshissens nedre station (www.utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.0935' lon: 27° 14.0685'
ETRS-TM35FIN N: 7433432m O: 510213m. 

Utflyktskonstruktioner
Vid Tiaislaavu skärmskydd (www.utflyktskarta.fi) finns en torrtoalett och en vedbod. Vid Isokuru kåta (www.utflyktskarta.fi) finns vedbod, skärmskydd och handikappanpassad toalett (med sugtank, inte kompost). Ta med eget toalettpapper.

Vintercyckling på Tunturiaapa myran. Bild: Mari Kotajärvi

Sevärdheter
Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Ledbeskrivning
Markering av leden: blå kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Stigen leder vandraren till en mystisk doftrik myrnatur som kantas av en fjällkedja som är så vacker att man tappar andan. Stigen går delvis i en varierande moskogsterräng med en del höjdskillnader. Längs de brantaste avsnitten finns trappor. Spångar underlättar vandringen på väg till fågeltornet. Vid Tiaislaavu skärmskydd kan man vila och grilla korv i sällskap av lavskrikor. Under den mörka tiden kan man även få beundra norrskenet. Det är förhållandevis lätt att ta sig till Tiaislaavu skärmskydd även med barnvagn. 

Det finns inget vinterunderhåll på Tunturiaapa naturstig, men på vinter kan man gå längs stigen med snöskor. Med bra underhåll kan man även gå utan snöskor till Isokuru kåta och Tiaslaavu skärmskydd. I södra delen av Tunturiaapa myran går det en vitercycklingsled som är markerad med blåa plöjningsmärken.

Fjällkjedjan från Tunturiaapa naturstig. Bild: Tuomas Paso

Observera
Under vårflödet rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor med längre skaft. Under sommaren kan man gå längs leden i vanliga träningsskor. Under hjortronsäsongen lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för utflykten så att man även hinner njuta av myrens gåvor.Vinterlederna har inget vinterunderhåll, de hålls framkomliga på grund av besökare.

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 2–3 h.

Lätt men på platser våt vandringsled

Se renskiljningsplatsen, hittar du ochså resterna av den gamla flottningsstugan?

Hjortronen mognar vid Poropolkuleden. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Tiaislaavu skärmskydd (www.utflyktskarta.fi) (100 m från korsningen vid Porolaavu skärmskydd) och Porolaavu skärmskydd (www.utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga.

Efter en sommarstorm kommer myggorna, på Poropolkuleden. Bild :Anna Pakkanen

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrarsymboler.
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden längs med Tunturiaapa naturstig, men viker sedan av mot sydost i riktning mot Porolaavu skärmskydd kort före Tiaislaavu skärmskydd. Poropolkuleden går först i en torr moskog. Om man tittar noggrant kan man se rester av en gammal flottningsstuga i kanten av en liten myrsänka. Kort därefter kan man se Pyhä-Kallio renbeteslags renskiljningsstaket. Från Porolaavu skärmskydd fortsätter leden på spångar över myren till ett belyst skidspår. Längs med skidspåret kommer man till vägen Kerontie, och genom att fortsätta längs gång- och cykelleden kommer man tillbaka till naturumet.

Observera
Det finns blöta avsnitt längs leden. Det lönar sig att beakta detta då man väljer skor. Inget vinterunderhåll.

Rykimäkeroleden, 12-14 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–4 h.

 
Lätt, delvis grusbelagd vandringsled.
 

Längs leden ser man regionens ståtligaste ravin, Rykimäkuru, som har uppstått i en spricka i jordskorpan, till skillnad från de andra fjälldalarna i området som bildats av istidens smältvattnets framfart.

Rykimäkuru kanjonen från Rykimäkuru skärmskydd. Bild: Juha Paso
 

Startpunkt
Adress: Rykimäkero parkeringsområde (www.utflyktskarta.fi) längs Pyhä–Luosto-landsvägen (cirka 19 km från Pyhä i riktning mot Luosto, cirka 5,5 km från Luosto).  
Koordinater: WGS84 lat: 67° 07.1405' lon: 26° 58.8467'
ETRS-TM35FIN N: 7444644m O: 499169m


Utflyktskonstruktioner
Rykimäkero kåta och eldplats, Rykimäkuru skärmskydd (www.utflyktskarta.fi), Pyhälampi raststuga och skärmskydd samt Lampivaara skärmskydd (www.utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns en torrtoalett och en vedbod. I Lampivaara och i Rykimäkero finns handikappanpassad toalett. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns ett spårcafé som även är öppet under den tid av sommaren då ametistgruvan är öppen. I Rykimäkero finns en hushållsvattenbrunn där man får dricksvatten året runt.

 

Vid Lampivaara café, på Rykimäkeroleden. Bild: Pyhä-Luosto turistförening
 

Sevärdheter
Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

 

En ametist från Lampivaara Ametistgruva. Bild: Pyhä-Luosto turistförening
 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: orangeröda kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

Leden går via Lampivaara och Pyhälampi och går över älven Pyhäjoki ett par gånger. Det finns en naturstig med skyltar mellan Rykimäkero parkeringsplats och Lampivaara. Längs leden ser man regionens ståtligaste ravin, Rykimäkuru, som har uppstått i en spricka i jordskorpan, till skillnad från de andra fjälldalarna i området som bildats av istidens smältvattnets framfart. Längs leden finns ett rikt fågelliv – det är sannolikt att man ser eller hör åtminstone bergfink, rödstjärt och lavskrika. Från leden finns även en förbindelse till Pyhä-Luosto vandringsled.

 

Från parkeringsområdet kan man ta sig till Rykimäkero kåta med rullstol och assistent samt med barnvagn (handikappanpassad led, 0,7 km i en riktning).

 

På sommaren fungerar leden även som terrängcykelled, med undantag av avsnittet Rykimäkero–Lampivaara. På vintern går ett skidspår nästan längs med sommarleden.
På Rykimäkuru skärmskydd, paus på terrängcyckelturen. Bild: Anna Pakkanen

Observera
Från Pyhälampi raststuga söderut finns en 75 meter lång stålspång, men hundar kan ganska lätt ta sig fram vid sidan av spången.

 

Andra leder 0-10 km

Ukko-Luostos krön, 4-6,5 km

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–5 h.

Medelsvår led, ca 670 trappsteg  (Obs! Trapporna är ur funktion i sommar 2019)

Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Trapporna ner från Ukko-Luosto krön. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Luoston portti, Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (www.utflyktskarta.fi); torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.
Inget vinterunderhåll, men det ledavsnitt som går via Tikkalaavu upp till fjället har markerats som snöskovandringsled på vintern.

Sevärdheter
Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Ledbeskrivning (Obs! I Det finns särskilda arrangemang på leden i sommar 2019, då Ukko-Luosto trapporna är ur funktion)

Ledmarkering: lila kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Ledbeskrivning i sommar 2019: Ukko-Luosto trapporna är ur funktion hela sommaren 2019. Alternativ leden upp till fjällets topp går längs underhållsvägen som börjar frän underhållsbyggnaden, circa 100 m från Luoston portti, på andra sidan om parkeringsplatsen längst ner i skidbackarna. I krönen kan man fortsätta söderut längs underhållsvägen och besöka utsiktsplattformen. Sen kan man gå tillbaka längs Luostos vandringsnaturstig via Tikkalaavu skärmskydd till Luoston portti. 

Original ruttbeskrivning: Sommarleden mot Ukko-Luostos krön börjar från Luoston portti och går först längs ett skidspår genom Hopukankuusikko mot de trappor som leder upp till fjällets topp. Ungefär 670 trappsteg tar vandraren upp till Ukko-Luostos krön och en utsiktsplattform där man kan beundra en oförglömlig vy mot myren Siurunaapa. På Ukko-Luostos krön kan man gå norrut och gå tillbaka längs Luostos vandringsnaturstig via Tikkalaavu skärmskydd till Luoston portti. Då blir ledens sammanlagda längd cirka 6,5 kilometer. Om man går tillbaka längs trapporna blir leden 4 km lång.

Det finns inget vinterunderhåll på Ukko-Luostos krön, men via Tikkalaavu skärmskydd över fjällen mot Torvisen Maja går en markerad snöskoled.

På paus på leden till Ukko-Luostos krön. Bild: Pyhä-Luosto turistförening

Observera
Leden är stenig och därför rekommenderas bra vandringsskor.

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–4 h.

På stort del lätt led, men delvis medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner.

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju. Därför lönar det sig absolut att inkludera denna led i programmet under sitt första besök i Pyhä-Luosto.

Pyhänkasteenputous vattenfall på Karhunjuomalampileden. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Isokuru kåta (www.utflyktskarta.fi) och Karhunjuomalampi raststuga; skärmskydd vid båda rastplatserna, torrtoaletter (med sugtank, inte kompost) och vedbodar. Ta med eget toalettpapper.

Isokuru skärmskydd och norrsken. Bild: Juha Paso

Sevärdheter
Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju. Därför lönar det sig absolut att inkludera denna led i programmet under sitt första besök i Pyhä-Luosto.

Ledbeskrivning
Markering av leden: röda kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Stigen går delvis i en varierande moskogsterräng och delvis på Isokurus botten. Höjdskillnader skapar utmaningar och i kanjonens båda ändar finns mycket trappor, men det är lätt att följa leden. Via Kultakeros norra sluttningar kan man gå längs en grusbelagd stig förbi hotell Pyhätunturi och ner längs vägen Kultakerontie till naturumet. Leden erbjuder en fin överblick av områdets geologi. Längs leden finns bland annat stenar med vågmönster som påminner om att fjällen en gång varit havsbotten. Från leden finns även en förbindelse till Tunturiaapa naturstig och Pyhä-Luosto vandringsled.

Det finns inget vinterunderhåll på leden, men det har dragits upp ett skidspår med spårmaskin som stiger till raststugan vid Karhunjuomalampi från det upplysta spåret på den norra sidan av fjället och från Kiimaselkä-spåret. Skyltar finns i terrängen. På vintern kan man ta sig från Pyhä till Isokuru kåta även med snöskor. I själva Isokuru kanjon finns det inga markedare vinterled och vi rekommenderar inte att man skulle vandra där på vintern.
På hösttur på Karhunjuomalampileden, neråt på Uhriharju åsens trappor. Bild: Anna Pakkanen

Observera
Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den utstakade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost.

Andra leder över 10 km

Luosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, 4–6 timmar

Medelsvår led, det finns steniga delar och delvis kan stigen vara lite svårt att upptäcka

Beundra fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren, kolla samt Yli-Luosto gamla ödestugan.

Landskapet från Yli-Luosto. Bild: Juha Paso

Startpunkt
Luoston portti (www.utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan även påbörja utflykten från Luostonluoma parkeringsplats (www.utflyktskarta.fi). Koordinater: WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (www.utflyktskarta.fi) och Yli-Luosto ödestuga; vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga

Sommarvyer från Yli-Luosto. Bild: Juha Paso

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrarsymboler och gula kvadrater. Vid korsningarna finns skyltar.
Rekommenderad färdriktning: leden kan gås i en riktning

Luosto–Yli-Luostoleden leder dig till fantastiska landskap i väldigt branta och steniga fjällsluttningar. Då du startar från Luoston portti, gå först längs skidspåret till Luostonloma parkeringsområde. Gå över landsvägen och fortsätt längs fjällryggen till Keski-Luosto och vidare till Yli-Luosto. I närheten av Luostonoja i Yli-Luostos nedre sluttning finns Yli-Luosto ödestuga från 1949 som fungerar som en bra rastplats. Luostonoja, som finns i närheten av stugan, är den enda vattenposten längs leden. Vattnet bör kokas innan det används som dricksvatten. Då du går tillbaka längs samma led blir resan dubbelt längre. Du kan även komma överens om att få skjuts från Perhe-Luosto föredetta skidcentrum (cirka 4 km tillbaka från Yli-Luosto stuga) dit man kan ta sig med bil. Leden har klassats som en medelsvår led eftersom stigen till största delen är stenig.

Observera
Leden är stenig och delvis brant. Därför rekommenderas rejäla vandringsskor. Inget vinterunderhåll.

Erövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 5–6 h.

Svår led, bl.a. på grund av det steniga fjället och den branta stigningen

Underbara utsikter från Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark.

Krypljung på toppen av Noitatunturi. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m


Utflyktskonstruktioner
Isokuru kåta, Oravalampi skärmskydd (www.utflyktskarta.fi), Karhunjuomalampi raststuga samt skärmskydd; vid rastplatserna finns toalett och vedbod, vid Isokuru kåta finns en handikappanpassad toalett (med sugtank, ej kompost). Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru, Uhriharju, Isokuru.

Kuorinkuru kanjon från Noitatunturi erövring. Bild: Netta Kuivalainen

Ledbeskrivning
Ledmarkering: gröna kvadrater i träden och stolpar med grön spets på det öppna fjället
Rekommenderad färdriktning: medsols


Noitatunturin valloitus är en utmanande men belönande led. Fjället var en helig plats för de forna skogssamerna. Fjället höjer sig 540 meter över havet och bjuder på en vidsträckt utsikt över aapamyrarna och fjällen som är typiska för Mellersta Lappland. I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Längs leden kan man beundra stenar med vågmönster som påminner om att fjällen en gång varit havsbotten. Leden går delvis längs en naturstig förbi Isokuru och viker sedan av till skärmskyddet vid tjärnen Oravalampi. På ledavsnittet finns även en 70 meter lång stålspång, vilket bör beaktas av personer som rör sig tillsammans med hund. Från tjärnen Oravalampi börjar en brant och stenig stigning till Noitatunturis topp. Då man går ner från Noitatunturis topp öppnas en fantastisk utsikt mot höger till kanjonen Kuorinkikuru. Leden ansluter till en stig som går till Karhunjuomalampi raststuga. Stigen går via Uhriharju samt Isokuru, som är Finlands djupaste kanjon (220 m), och tillbaka till startpunkten. Nerstigningen från Uhriharju till Isokuru underlättas av nästan 400 trappsteg. I den södra ändan av Isokuru finns även ett par hundra trappsteg. En alternativ led utan trappor går via Kultakeros norra sluttningar längs en grusbelagd stig förbi hotell Pyhätunturi och ner längs Kultakerontie till naturumet. Längs leden kan man även ta sig till bland annat Tunturiaapa naturstig och Pyhä-Luosto vandringsled.

Noitatunturi erövring kan vara delvis mycket stenigt. Bild: Anna Pakkanen

Observera
Leden är väldigt stenig och vid dåligt väder kan det vara svårt att följa ledmarkeringarna. Vi rekommenderar Noitatunturin valloitus vid klart väder. Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den utstakade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost. Inget vinterunderhåll.

Luosto vandringsnaturstig, 18 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Tulentekopaikka Esteetön puolikota  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 6–8 h.

Medelsvår led, bl.a. eftersom leden är lång och fjället stenigt.

Upptäck urskogarna i Luosto, se aapamyrarna och vyer från Ukko-Luosto utsiktsplats.

Gammal lada på Luosto vandringsnaturstigen. Bild: Anna Pakkanen

Spångar på Pyhänlatva-aapa myran, på Luosto vandringsnaturstigen. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Luoston portti, Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Utflyktskonstruktioner
Yrjölä hyresstuga (vid hyresstugan finns även en bastu), Tikkalaavu skärmskydd och Pyhänlatva skärmskydd (www.utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

I Ukko-Luosto skogar, på Luosto vandringsnaturstigen. Bild: Netta Kuivalainen

Sevärdheter
Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Ledbeskrivning (Obs! I Det finns särskilda arrangemang på leden i sommar 2019, då Ukko-Luosto trapporna är ur funktion)
Ledmarkering: gröna kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: motsols

Leden går genom en mångsidig skogs-, fjäll- och myrnatur i Mellersta Lappland. Längs vägen kan man beundra orörda urskogar och vidsträckta aapamyrar. I slutet av leden tar man sig upp till det trädlösa krönet av Ukko-Luosto (514 m). Längs stigen finns informationstavlor som berättar om den omgivande naturen. I myrområdet finns spångar och stigningen upp till Ukko-Luosto underlättas av nästan 670 trappsteg längs den steniga sluttningen. Obs! I sommar 2019 är trapporna ur funktion. I krönen kan man fortsätta norrut och sen ner längs underhållsväg.

Inget vinterunderhåll men i tjock snö kan man ta sig fram med snöskor och skogsskidor.

Trapporna ned från toppen av Ukko-Luosto. Bild: Juha Paso

Observera
Under vårflödet rekommenderar vi gummistövlar, på sommaren vattentäta vandringsskor.

Ukko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–6 h

Medelsvår led

Beundra Ukko-Luostos gamla skogar eller stanna till vid Lampivaara ametistgruva.

Vid Ukko-Laavu skärmskydd, på Ukko-Luosto vandringsled. Bild: Netta Kuivalainen

Startpunkt
Adress: Luoston portti, Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonluoma parkeringsplats (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd, Ukko-Laavu skärmskydd  och kåtan Ukko-Kota, Lampivaara skärmskydd (www.utflyktskarta.fi) samt Torvinens och Lampivaaras spårcaféer; vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en handikappanpassad toalett.

I skydd från oskan, Ukko-Laavu skärmskydds elden värmer, på Ukko-Luosto vandringsled. Bild: Anna Pakkanen

Snart i Lampivaara, på Ukko-Luosto vandringsled. Bild: Pyhä-Luosto turistförening

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrar-/skidsymboler
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Friluftsleden går via Luostonloma till Torvinens stuga. Från Torvinens stuga fortsätter färden längs med Ukko-Luostos bakre sluttning genom en gammal skog till Lampivaara. Från Lampivaara kan man bland annat beundra landskapet som öppnar sig i riktning mot Pyhätunturi innan man tar sig tillbaka till Luoston portti. Leden har klassats som en medelsvår led, men leden är lång och kräver god kondition. Längs leden finns en förbindelse till Luostos vandringsnaturstig och till Pyhä-Luosto vandringsled.

På sommaren fungerar leden som terrängcykelled och på vintern som skidspår.

Observera
Längs leden finns inga vattenposter.

Pyhä-Luosto vandringsled, c. 35 km/riktning

Erävaellus Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Päivätupa  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Kan vandras under den snö- och isfria perioden. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led, men passar även för nybörjare

Vandringsleden förenar fjällen och kan vandras året runt. Pyhä-Luosto vandringsled passar även för nybörjare trots att den är klassad som en medelsvår led. Avstånden mellan rastplatserna är korta och leden är noggrant utstakad.

Isokuru kanjon på en varm sommardag. Bild: Anna Pakkanen

Startpunkt
Adress: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan börja vandringen från Naava naturum, Luontotie 1 98530 Pyhätunturi.
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Kamratliga lavskrikan på Pyhä-Luosto vandringsleden. Bild: Aino Eronen

Pyhänkasteenputous vattenfall i höstfärgat Isokuru kanjon. Bild: Anna Pakkanen

Utflyktskonstruktioner
Huttuloma ödestuga, Huttujärvi och Kuukkeli hyresstugor (vid hyrstugorna finns även en bastu), Karhunjuomalampi, Kapusta och Pyhälampi raststugorna, Oravalampi, Porontahtoma och Lampivaara skärmskydd (www.utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. 

Från brunnarna vid Rykimäkero kåta (www.utflyktskarta.fi) och Huttujärvi hyresstuga kan man ta upp dricksvatten året runt. Vid Kuukkeli kan man ta dricksvatten från älven och koka det före användning.

Polarnatts blåfärgade vyer mot Ukko-Luosto. Bild: Tapani Vartiainen

Sevärdheter
Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi

Ledbeskrivning
Ledmarkering: gula kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

Från leden finns förbindelser till de flesta dagslederna i Pyhä-Luosto. Vandringsleden förenar fjällen och kan vandras året runt; till fots på sommaren och på vintern fungerar en del av leden som skidspår. Längs leden får du se fina fjälltoppar och kanjoner och massor av geologiska och historiska objekt. Du kan själv påverka resans längd och svårighetsgrad genom att välja en led som passar dig. Stigarna som går på fjällens och sluttningarnas krön är smala och delvis steniga. Lederna längre ner är delvis bredare och följer skidspåren medan andra är grusbelagda och lämpar sig för terrängcykling. På den södra sidan av Pyhälampi raststuga finns en 75 meter lång stålspång, men hundar kan ganska lätt ta sig fram vid sidan av spången. Man kan även ta sig runt stålspången genom att gå avsnittet mellan Lampivaara och Latvavaara via Rykimäkero och Rykimäkuru. Det går broar över älven. Pyhä-Luosto vandringsled passar även för nybörjare trots att den är klassad som en medelsvår led. Avstånden mellan rastplatserna är korta och leden är noggrant utstakad. Den största utmaningen längs leden är att det finns få vattenposter.

Under den snöfria perioden fungerar leden på avsnittet Huttuloma– Luosto även som terrängcykelled.

På vintern fungerar vandringsleden delvis som skidspår på avsnittet Luosto–Lampivaara–Kapusta–Huttujärvi–Huttuloma (fr.o.m. ca vecka 7). Därifrån fortsätter skidspårnätet utanför parken.

Längdskidåkning i Ukko-Luosto och Lampivaara landskaper. Bild: Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry

Observera
Kontrollera var vattenposterna finns innan du beger dig ut på utflykten. Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den markerade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost.

Skidleder

På Pyhä-Luosto området finns det ca 120 km underhållna skidspår. En dagsutflykt från ett fjäll till ett annat är en trevlig upplevelse för en erfaren skidåkare - vid behov kan man behändigt återvända med SkiBussen. Den verkliga skidåkningen i Pyhäterrängen är ändå en skidtur på de magnifika naturspåren i Pyhätunturi!

Luoston laduilla. Kuva: Kimmo Kuure

De preparerade skidspåren lämpar sig för såväl traditionell stil som fristil. Då man planerade skidspåren beaktade man förutom tekniska detaljer även landskapsvärden; längs skidrutten får man njuta av områdets bästa naturvyer. Av skidspåren på området är 40 km elljusspår, så man kan åka skidor i terrängen även efter en dag i slalombacken. Längs skidspåren finns det flera fina caféer, där man kan avnjuta t.ex. en dryck.

Skidspåren på Orresokkaområdet är krävande och lämpar sig för mer erfarna skidlöpare. Ukko-Luostos välskötta skidspår för fristil faller även oerfarna skidlöpare i smaken. På vårvintern öppnas ett mera anspråkslöst skidspår mellan Rykimäkero och Luosto; på denna skidled kan man också vandra med snöskor.

Pyhä-Luosto nationalparks landskap lugnar ned även den mest stressade skidlöpare. Lämpligt med tid och en ordentlig matsäck garanterar en härlig skidupplevelse för varje skidåkare.

Snöskoterleder och -rutter

Snöskoterleden "Arctic trail" går väster om Pyhä-Luosto nationalpark och genom Keski-Luosto. Även vid Huttujärvi går en snöskoterled genom nationalparken.

Kartor över snöskoterleder finns på Metsähallitus sidor (www.metsa.fi).

Det finns också information om behövliga snöskotertillstånd (www.eräluvat.fi).

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum Naava

Tfn. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pyhä-Luosto

Parkeringsplatser

I Pyhätunturi

  • Naava Naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi (Pelkosenniemi). Invid finns också ett större parkeringsområde.
  • Hotell Pyhätunturi (www.pyha.fi), Kultakeronkatu 21, 98530 Pyhätunturi (Pelkosenniemi)

I Luosto

Områdets karta - utflykstkarta.fi

Ruttbroschyr, sommar

(på engelska)

(Pdf-fil 2,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Ruttbroschyr, vinter

(på engelska)

Pdf-fil 4,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kartorna hjälper dig för att planera men är inte lämpliga till navigering i terrängen!

Ruttbroschyr, Mountain Biking

(på engelska)

Pdf-fil 4.9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Utflyktsförslag

Utflyktsförslag för vintern

½ dag: Gå med snöskor till snölandskapen i Yli-Luosto (8–12 km)

1 dag: Skida från ett fjäll till nästa (30 km).

Utflyktsförslag för våren

½ dag: Bonga flyttfåglar i fågeltornet på Tunturiaapa naturstig (5 km).

Utflyktsförslag för sommaren

½ dag: Gör en utfärd till Isokuru kanjonen och Karhunjuomalampi (10 km).

1 dag: Gå runt Rykimäkeroleden (12-14 km).

2-3 dagar: Ta dig genom nationalparken längs Pyhä-Luosto vandringsled (30–42 km). 

Utflyktsförslag för hösten

½ dag: Klättra upp till Ukko-Luostos krön och låt dig hänföras av höstfärgerna (4-6,5 km).

1 dag: Upplev höstnaturen i Lappland och gå runt Noitatunturi (14,5 km).