Leder i Pyhä-Luosto

Vandrarna på Luosto vandringnaturstigen. Bild: Sakari Hyytinen

Vi rekommenderar på Pyhä-Luosto

Tunturiaapa toner och fjällutsikter från fågeltornet. Bild: Mari Kotajärvi

Tunturiaapa naturstig, 5-7 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Lumikenkäily Luontotorni Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 2–3 h.
Lätt vandringsled.

Startpunkt: Naava naturum

Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa naturstigens ruttbeskrivning

 

 

Pyhänkasteenputous vattenfall på Karhunjuomalampileden. Bild: Anna Pakkanen

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga bb

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–4 h.

Medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner.

Startpunkt: Naava naturum

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju.

Karhunjuomalampiledens ruttbeskrivning

 

Kamratliga lavskrikan på Pyhä-Luosto vandringsleden. Bild: Aino Eronen

Pyhä-Luosto vandringsled, c. 35 km/riktning

Erävaellus Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Päivätupa  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Kan vandras under den snö- och isfria perioden. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led.

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi) eller Naava naturum

Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi

Pyhä-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 Andra leder

På paus på leden till Ukko-Luostos krön. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningUkko-Luostos krön, 4-6,5 km

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–5 h.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)
 
Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.
 

 

Hjortronen mognar vid Poropolkuleden. Bild: Anna Pakkanen

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 2–3 h.

Lätt men på platser våt vandringsled

Startpunkt: Naava naturum
 
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga
 
 
 

Landskapet från Yli-Luosto. Bild: Juha PasoLuosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, 4–6 timmar

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti eller Luostonluoma parkeringsplats (www.utflyktskarta.fi)
 
Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga
 

Luosto-Yli-Luostoledens ruttbeskrivning

 

Vid Lampivaara café, på Rykimäkeroleden. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningRykimäkeroleden, 12-14 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–4 h.
 
Lätt vandringsled.
 

Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (www.utflyktskarta.fi)

Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Rykimäkeroledens ruttbeskrivning

 

Krypljung på toppen av Noitatunturi. Bild: Anna PakkanenErövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 5–6 h.

Svår led

Startpunkt: Naava naturum

Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru och Isokuru kanjoner, Uhriharju ås

Erövring av Noitatunturi ruttbeskrivning

 

Gammal lada på Luosto vandringsnaturstigen. Bild: Anna Pakkanen

Luosto vandringsnaturstig, 18 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Tulentekopaikka Esteetön puolikota  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 6–8 h.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)

Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Luosto vandringsnaturstigens ruttbeskrivning

 

Snart i Lampivaara, på Ukko-Luosto vandringsled. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningUkko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–6 h

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)
 
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.
 

Ukko-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

Pyhä-Luosto © Metsähallitus
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pyhä-Luosto

Ruttbroschyr, sommar

(på engelska)

(Pdf-fil 2,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Ruttbroschyr, vinter

(på engelska)

Pdf-fil 4,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kartorna hjälper dig för att planera men är inte lämpliga till navigering i terrängen!

Ruttbroschyr, Mountain Biking

(på engelska)

Pdf-fil 4.9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!