Service i Puurijärvi och Isosuo

12.4.2019
Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare.

Kundtjänst och vägledning

 • Tilläggsinformation angående området från tfn. 0206 39 4620 eller e-post: rannikko(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

 • I nationalparkens närhet finns ett sommarkafé (www.jyrkisalminen.fi, på finska), ca två kilometer från Kärjenkalliotornets parkeringsområde.
 • I Kauvatsa by, ca 6 km från Kärjenkallio parkeringsområde, finns det både butik och servicestation. 
 • Information om måltidsserviceföretag fås på städerna  Kumo (www.kokemaki.fi, på finska och engleska), Vittis (www.huittinen.fi, på finska) internetsidor och Sastamala (www.sastamala.fi, på finska och engelska)

Eldplatser

På parkområdet finns det en eldplats på stranden av Ala-Kauvatsanjoki å. Vid eldplatsen i Ala-Kauvatsajoki finns det bord och bänkar.

För tillfället saknas det ved vid eldplatsen.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Det finns inte vattenposter i parken.
Bord och bänkar vid Ala-Kauvatsanjokis rastplats. Bild: Tuija Warén.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering hemma. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • För tillfället saknas det ved vid eldplatsen

Toaletter

Vid Kärjenkallio parkeringsplats finns det en torrtoalett som även är lämpad för rörelsehindrade.Vid Isosuo parkeringsplats, samt vid Ala-Kauvatsanjoki åns eldplats finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att slå läger vid Ala-Kauvatsajoki eldplats.

Frågor angående områdets logimöjligheter från Vittis (www.huittinen.fi, på finska), Kumo (www.kokemaki.fi, på finska) och Sastamala (www.sastamala.fi, på finska och engelska) städer.

Service för rörelsehindrade

 • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet lämpar sig till rörelsehindrade. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen, nära informationstavlan. Avståndet mellan parkeringsplatsen och utsiktsplattformen är cirka 400 m. Det finns en handikappanpassad toalett på Kärjekallios parkeringsplats.

Service för båtfolk

 • I samband med Ala-Kauvatsanjoki åns eldplats finns det en båtbrygga.

Båtbrygga vid Ala-Kauvatsanjoki. Bild: Tuija Warén.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste tjänsterna ligger i Vittis (www.huittinen.fi, på finska), Kumo (www.kokemaki.fi, på finska och engelska) och Sastamala (www.sastamala.fi, på finska och engelska)
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Puurijärvi-Isosuo.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3.1 MB (julkaisut.metsa.fi)