På utflykt med barnen

Bild: Maija Mikkola.Friluftsliv och utflykter i naturen är en förmånlig hobby som hela familjen kan utöva tillsammans. Friluftslivet erbjuder möjlighet till samvaro utan stress, naturobservationer, motion och sinnesupplevelser. När man rör sig tillsammans med barn är det viktigt att planera och genomföra utflykten på barnens villkor. På så sätt skapar man positiva upplevelser och barnen orkar bättre: Är det för tråkigt tröttnar de på nolltid.

När man planerar utflykten måste man beakta barnens tidigare erfarenhet av friluftsliv, hur mycket de orkar och hur krävande terrängen är. Det lönar sig att reservera ordentligt med tid för att undersöka och förundra sig över det som gömmer sig i naturen. Bra hjälpmedel är då bl.a. lupp och kikare. Genom luppen öppnar sig en helt ny värld när man studerar t.ex. lavar, växter eller småkryp.

Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsfrågor när man rör sig tillsammans med barn. Det är också viktigt att de vuxna genom sitt eget exempel lär barnen hur man beter sig i naturen så att man inte skadar eller stör naturen eller andra som rör sig där. Barnen lär sig redan som små att man inte får skräpa ner i naturen. Det är bäst att testa matsäcksmaten redan på förhand så att det inte uppstår problem ute i terrängen, och det är bra att redan som liten lära sig vilka bär som är ätbara och vilka som är giftiga. Också barnens friluftsutrustning bör vara i skick.

 

Patvinsuo nationalpark. Bild: Sanna-Kaisa Rautio

Det är viktigt att barnen får vänja sig vid friluftslivet så småningom. Man kan börja med korta utflykter med matsäck till en närbelägen skog, på sommaren till fots och på vintern på skidor, och sedan förlänga utflykterna när barnen vant sig vid att vara ute i naturen.

Minneslista för den som planerar en utflykt med barn

  • Utöka era erfarenheter av friluftsliv tillsammans en bit i taget.
  • Stressa inte! Ta er tid för iakttagelser och lek under utflykten.
  • Skapa trygga ramar för utflykten, fundera på innehållet tillsammans.
  • Planera lagom långa etapper. Fundera ut övernattnings- och rastställen på förhand, men var beredd att vid behov ändra planerna under utflykten.
  • Naturen erbjuder i sig själv mycket stimulans och ofta behöver barnen ingen annan stimulans under utflykten.
  • Under utflykten blir man liksom av sig själv bekant med olika traditionella friluftssysslor: bärplockning, fiske, vedhuggning, att göra upp eld osv.
  • Bedöm barnens kondition. Prova utrustningen och öva orientering och första hjälpen på förhand.
  • Utrusta er för sämsta möjliga väder.
  • Man får inte pruta på barnens utrustning: ändamålsenlig och bra utrustning även för barnen.
  • Det viktigaste är inte målet, utan lugn samvaro i naturen. Gemensamma minnen blir bestående.