Filmer i Pallastunturi naturum auditoriet

18.2.2019
Möjligheten av laviner är nu ansenlig. Spontana laviner är möjliga, av människor utlösta sannolika.

Filmerna är gratis och visas på begäran.

Livet på fjällen, renarna på Pallastunturi fjällen. Bild: Seija Olkkonen

Fjällnatur

 • Livet på Pallas - Ounastunturi -fjällen, 23 min.
  • En film om fjällnaturens liv.
  • Språk: finska, svenska, engelska, tyska, franska och italienska.
    

Skognatur

 • Skog, 18 min.
  • En film om finska skogar.
  • Språk: finska, svenska, engelska och tyska.
 • Naturen brinner, 15 min.
  • En film om restaurering av skogar och myrar.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Naturvård

 • Restaurering räddar, 15 min.
  • En film om restaurering av skogar och myrar.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Traditionella landskap

 • Arbetets och djurens landskap, 15 min.
  • En film om gamla kulturlandskap.
  • Språk: finska, svenska och engelska.
    

Vattennatur

 • Den märkliga Östersjön, 9 min.
  • En film om den sjöna Östersjön.
  • Språk: finska, svenska och engelska.