Övriga leder i Pallas-Yllästunturi

2.10.2019
Obs! Det finns bakterier i brunn av Hannukuru. Vatten måste kokas före användning.

Hetta - Pallas-leden, 55 km

Hetta - Pallas -leden är Finlands äldsta och en av de mest populära friluftsleder. Den drogs upp redan år 1934.

Hetta - Pallas -leden är en av de mest populära friluftsleder. Bild: Heikki Sulander / Rinkkaputki.com.

Ylläs  Pallas -leden, 69 km

Den landskapsmässigt vackra leden, som än går genom skog och än över runda fjäll, har nyligen på nytt dragits upp och markerats i terrängen. De vandrare som färdas längs leden bör ta ett tält med sig, eftersom leden saknar ödestugor och även de övriga friluftsanordningarna är ännu är i planeringsskedet. Ledens sammanlagda längd är ca 69 km, Ylläs-Rauhala 46 km, Rauhala-Pallas 23 km och den är markerad med orange färg.

Man kan börja leden vid Kellokas naturum i Ylläs eller vid Pallastunturi naturum i Pallas. Då man startar vid Kellokas går man nedför Varkaankuru till Kesänkijärvi. Via sjöns västra ända går man längs västra sidan av Kesänkitunturi till Hangaskuru. Från Hangaskuru skärmskydd fortsätter man till Kotamaja där tre fjälldalar möts . Där finns ett skidcafé som är öppet under vintersäsongen. Från Kotamaja fortsätter man mot nordväst och längs fjälldalen mellan Pyhätunturi och Kukastunturi till Äkäsjoki. I närheten av Äkäsjoki färdas man sedan norrut och kommer först till Äkäsaivo ravinsjö och sedan till Peurakaltio. Från Peurakaltio fortsätter man via Äkäskeros krön norrut. Via de runda fjällen öster om Äkäsjärvi, Mustakero, Kolvakero och Kesälaki, kommer man till Rauhala by på östra stranden av Jerisjärvi. Från Rauhala fortsätter man norr om byn norrut, till en början längs fjällens nedre sluttningar. Efter Anuntinvuoma stiger leden högre och går först via Koivakero och sedan via Mustakero, som ligger öster om Keimiöjärvi. Efter Mustakero ödestuga vandrar man längs Lommoltunturis västra sluttning mot Pallastunturi-fjällen.

Ylläs - Levi-leden, 47 km

Ledens startpunkt är vid Kellokas naturum i Äkäslompolo eller Sirkka by i Kittilä. Leden är markerad med orange färg och i korsningarna finns det skyltar. De blöta avsnitten är spångbelagda.

Då man ger sig av från Kellokas går man ned längs Varkaankuru till Kesänkijärvi. Via sjöns västra ända fortsätter man längs västra sidan av Kesänkitunturi till Hangaskuru. Från Hangaskuru skärmskydd fortsätter man till Kotamaja där tre fjälldalar möts. Där finns det ett café som är öppet om vintern. Från Kotamaja fortsätter man längs fjälldalen mellan Lainio och Pyhätunturi till Pyhäjärvi ödestuga som finns vid södra ändan av sjön Pyhäjärvi. Från Pyhäjärvi går leden längs Aakenustunturis nedre sluttningar till Äkäslompolo-Kittilä-vägen. Efter bron som går över Aakenusjoki kommer man längs en grusväg till Aakenusjärvi kåta. Därifrån fortsätter man via Homevaara till Muusa raststuga och genom skogsterrängen norr om Pyhätunturi och Kätkätunturi till Sirkka by.

Ylläs - Olos-leden, 69 km

Startpunkten är Kellokas naturum eller Olostunturi turistcenter. Leden är markerad med orange färg och med skyltar i korsningarna. Över blöta ställen har man byggt spångar. Då man börjar vid Kellokas går man enligt Ylläs-Levi-leden till Kotamaja. Från Kotamaja fortsätter man mot nordväst längs dalgången mellan Pyhätunturi och Kukastunturi till Äkäsjoki älv. I närheten av Äkäsjoki fortsätter man norrut och anländer först till Äkäsaivo ravinsjö och sedan till Peurakaltio. Från Peurakaltio går man längs västra sidan av Äkäskero till Äkäsmylly kvarn. Kvarnens café är öppet under säsongtiden. Efter att man korsat Äkäslompolo-Muotkavaara-vägen fortsätter man i skogsterräng. Leden via Juuvanrova och Kuusikonmaa ödestugor fortsätter runt norra sidan av Olostunturi till Olos turistcenter