Kanotledernas startpunkter

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Det finns utmärkta paddlingsmöjligheter i Oulanka. Älvarna Oulankajoki och Kitkajoki som båda flyter genom parken lämpar sig väl för paddling. Ytterligare information om kanotleder, service och vattensäkerhet får du från paddlingsguiden för Oulankajoki älv (julkaisut.metsa.fi) som säljs i naturumen.

Oulankajokis nedre lopp: Kiutaköngäs lugnvatten – Jäkälämutka, 25 km

Paddling Skärmskydd Parkeringsplats  Ödestuga Eldplats Torrtoalett

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten, paddlingstid ca 5–7 h.
Leden lämpar sig för oerfarna paddlare och för familjer.
Svårighetsgrad: lätt lätt. Forsklassificering: I–III

Kanotleden lämpar sig för familjer och för nybörjare eftersom det inte finns några forsar utmed leden med undantag av några små strömdrag. Leden slutar vid Jäkälämutka i vars lugnvatten det finns en kanotupptagningsplats. Det finns ett rep som markerar var gränszonen börjar och förhindrar att någon fortsätter dit.

Vattnet i älven Oulankajokis nedre lopp flödar lugnt och lämpar sig därför även för nybörjare. Bild: Vastavalo/Jari Hindström

Startpunkt 
Könkään kuohu parkeringsplats (i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie).

Service 
Ansakämppä (ödestuga), vindskydd vid bäcken Sirkkapuro och Alaniemi, eldplatser bl.a. vid Kiutaköngäs och Nurmisaarenniemi, Karhunkierros-leden följer älven ända till bäcken Ansaoja (6 km från startpunkten).

Landstigningsplatser finns vid Nurmisaarenniemi (eldplats) och Jäkälämutka (Jäkälämutka hör inte till Oulanka nationalpark).

Sevärt
Lundarna vid bäckarna Purkuputaanoja och Merenojas mynning, älven Oulankajokis sandiga stränder och växtlighet.

Ytterligare information
Beskrivning av Oulankajokiälv på Kuusamon koskimelojats webbplats (på finska) (koskimelojat.blogspot.fi).

Oulankajoki älv. Bild: Minna Koramo.
 

Oulankajokis övre lopp: Savilampi–Oulanka naturum,
13 km

Paddling Skärmskydd Parkeringsplats  Ödestuga Eldplats Torrtoalett Tältningsområde Besök till naturum

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten, paddlingstid ca 2–4 h. Lämpar sig för erfarna paddlare.
Svårighetsgrad: medelsvår krävande. Forsklassificering: I–IV 

Början av kanotleden går mellan mäktiga klippväggar och mot slutet slingrar den sig lugnt genom ett kulturlandskap av svämängar. Från Savilampi ödestuga kan du beundra Oulanka kanjon till fots. Forsarna vid Taivalköngäs bör passeras landvägen. De små vattenfallspartierna utmed leden gör att den lämpar sig för erfarna paddlare. 

Startpunkt
Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo.

Service
Savilampi och Taivalköngäs ödestugor, Runsulampi campingområde

Landstigningsplatser finns vid Savilampi ödestuga, Taivalköngäs ödestuga och Runsulampi campingområde.

Sevärt
Oulanka kanjon, Taivalköngäs forsar

Ytterligare information
Beskrivning av kanotleden Savilampi–Oulanka naturum på Kuusamon koskimelojats webbplats (på finska) (koskimelojat.blogspot.fi).  

 

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

 

Broschyr över utflyktsmål

Broschyr över Oulanka

På finska och engelska, pdf 8,8 Mb (julkaisut.metsa.fi) 

Kanotledernas parkeringsplatser

Hautajärvi startpunkt
Vägen Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi by (Salla)
Tillgänglig året runt

Savilampi parkeringsplats, Salla
Parkeringsplatsen har ingen officiell adress utan den ligger i slutet av den skogsbilväg som viker av från vägen Teeriahontie.
Inget vinterunderhåll

Oulanka naturum
Vägen Liikasenvaarantie 132, 93900 Kuusamo
Används året runt

Könkään kuohu parkeringsplats, startplats för kanoter, Kuusamo 

Parkeringsplatsen har ingen officiell adress utan den ligger i slutet av den skogsbilväg som viker av från vägen Liikasenvaarantie (Liikasenvaarantie 138, Kuusamo).
Inget vinterunderhåll

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!