Otajärvi

13.12.2017
OBS! Otajärvi fågeltorn är satt i användningsförbud. Tornets kondition är för tillfället så dåligt att det utgör en fara för användare.
Fågelskådning Besök naturstugan Fotvandring
Bild: Janne Koivuniemi

Otajärvis läge i FinlandVästra Finland, Egentliga Finland och Satakunda
Raumo (www.rauma.fi, på finska), Pyhäranta (www.pyharanta.fi, på finska), Letala (www.laitila.fi, på finska)
Areal 5,4 km², Natura 2000-område (1998), det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten 1982

Otajärvi är en av Finlands bästa fågelsjöar, eftersom dess häckande fågelfauna är exceptionellt rik och mångsidig. Områdets fågeltorn är fina mål för dagsutflykter, såväl under fåglarnas flyttningstider som om somrarna. Då lönar det sig också att göra en avstickare till Otajärvis naturstuga, där man kan bekanta sig med en utställning över områdets natur.

Flygbild över Otajärvi. Bild: Henry Lehto

Otajärvi är en karakteristisk kombination av frodig fågelvåtmark och kargt, traditionellt insjölandskap. Sjöns södra och östra delar är huvudsakligen karga och har klippiga stränder. Otajärvis norra ända är däremot ytterst frodig med sina vassruggar och sävtuvor. Otajärviområdet hör tack vare sin mångsidiga fågelfauna och skyddsvärda naturtyper till Natura 2000-nätverket.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/otajarvi.

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

Se anvisning: Med bil till Otajärvi

Utflyktskarta.fi: Otajärvi

Närliggande mål

Untamala fornlämningsområde