• Gästhamnen (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.63' lon: 22º 20.15' ETRS-TM35FIN: N: 6639515, E: 238500)
  • Avgiftsbelagd gästhamn under sommarmånaderna. Avgiftsfri utflyktshamn vintertid.
  • Hamnnummer: 606
  • Djup 3,0 m
  • Förtöjning:  Bryggplats med Y-bom
  • Öppen mot nordost
  • Tjänster sommartid: sugtömning av septitank, WC och dusch, vatten- och diskstation, avfallsstation, café, bastu  
  • Ungefär 70 platser.
 • En utställning om Örös historia och natur  på 12''-kasernområdet
 • Natur- och kulturstigar
 • Guidetavlor
 • Tältningsområde (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.5' lon: 22º 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N: 6639307, E: 238016)
  • fri användning 1-3 natter
  • mer än 3 natter, anmälan till Forststyrelsen fordras
 • Toaletter
 • Örö residens för konstnärer och för forskare, mer information (www.ores.fi, på engelska).

Bild: Jouko Högmander

Broschyr över utflyktsmålPdf-fil 3,1 MB (julkaisut.metsa.fi)