Dricksvatten

 • Nuorttijokis vatten är i allmänhet drickbart, likaså vattnet i mindre bäckar och biflöden med rinnande vatten. Det är dock på vars och ens eget ansvar att använda vattnet i vattendragen. Forststyrelsen rekommenderar att vattnet alltid kokas under varma tider av året.

Avfallshantering

 • Det finns kärl för blandavfall och komposter vid stugorna på området, utom vid Saiho ödestuga, där det finns bara en kompostbehållare. Vid eldplatserna finns det inga sopkärl.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Övrigt avfall bör vandrarna ta med sig bort från terrängen. I Tulppio finns det en sopstation, som upprätthålls av kommunen.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Eldplatser

 • Längs Nuortti vandringsled och i Nuortti älvdal finns åtskilliga eldplatser i samband med skärmskydd, kåtor och stugor, men också som separata eldplatser.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Eldplatserna är markerade på friluftskartorna.

Vedhantering

 • Vedhanteringen omfattar stugorna och eldplatserna. Veden förs till dem huvudsakligen med snöskoter på vintern. Under sommaren fylls vedförråden på vid behov. Vid eldplatserna finns det såg, sågbock och yxa för vedhuggning. Var sparsam med veden.

Ansvarig för underhållet

WC

 • Det finns torrtoaletter vid stugorna och vid en del av eldplatserna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det lönar sig att ta med ett tält när man vandrar på den här leden. Leden ingår i Urho Kekkonens nationalparks frilufts- och naturturismzon, där man tillåts  att slå läger endast i närheten av stugorna, kåtarna ja eldpaltserna. Utmed eller i närheten av Nuortti vandringsled finns det fyra kåtor och sex skärmskydd. Därtill finns det åtskilliga eldplatser utmed Nuorttijoki.

Skärmskydd och kåtor söder om Nuorttijoki, från söder mot norr

 • Silpakurunsuu kåta ligger vid Nuorttijokis strand på ca 1,4 km avstånd från leden.
 • Voittinköngäs kåta ligger alldeles vid Nuorttijokis strand på ca 300 m avstånd från leden.
 • Saukkosuvanto kåta ligger vid Nuorttijokis strand på ca 500 m avstånd från leden.
 • Saukkosuvannonvaara skärmskydd ligger ca 100 m sydost om leden.
Skärmskydd vid Nuorttijokis strand. Bild: Sulo Norberg

Skärmskydd och kåtor norr om Nuorttijoki, från söder mot norr

 • Haukijärvenoja skärmskydd ligger vid Nuorttijokis strand, i närheten av Haukiniva parkeringsplats, på ca 300 m avstånd från vadstället och vajern.
 • Liemussuvanto skärmskydd ligger intill vandringsleden, väster om Nuorttijoki.
 • Kurtsinniska skärmskydd ligger intill Nuortti vandringsled, ca 3 km norr om Liemussuvanto skärmskydd.
 • Ylempi Hirvashauta skärmskydd ligger vid Nuorttijokis strand, vid bäcken Hirvashaudanojas mynning.
 • Alimmainen Hirvashauta-kåtan ligger på ca 500 m avstånd från Nuortti vandringsled.
 • Kolsankoskenoja skärmskydd ligger intill Nuortti vandringsled, på Kolsankoskenojas strand.

Öde- och reserveringsstugor

Man kan övernatta i öde- och reserveringsstugor utmed Nuortti vandringsled. Vid leden ligger följande stugor:

Södra sidan av Nuorttijoki, från syd mot norr

I stugan Hirvashauta. Bild: Sulo Norberg

Norra sidan av Nuorttijoki, från syd mot norr