Lämpliga startpunkter

  • Haukijärvenoja parkeringsplats, där det förutom bilplatser också finns ett informationsställe med tak.
  • Man kan starta vandringen också längre fram genom att köra ca 5 km vidare längs skogsbilvägen efter Haukijärvenoja-korsningen. Bredvid Hirvashauta parkeringsplats korsar ett renstängsel vägen, så platsen är enkel att upptäcka. Här startar Nuortti vandringsled, som är markerad med orange målarfärg och genast i början viker av från renstängslet och den stig som följer stängslet.
Tallskog i Hirvashaudanvaara. Bild: Sulo Norberg


Ledmarkering

Leden är markerad med orange målarfärg: märkena är antingen stolpar med orange färg högst upp (30 cm) eller runda, orange fläckar på trädstammar.


Ledens etapper

Nuortti vandringsled är en markerad rundslinga som går på båda sidorna av älven Nuorttijoki från Haukiniva till Kolsankoski och tillbaka. Leden är 40 km i sin helhet.

  • Den rutt som går på norra sidan av Nuorttijoki från Haukijärvenoja parkeringsplats till Kolsankoski hängbro är ca 24 km.
  • Den rutt som går söder om Nuorttijoki till Kolsakoski hängbro är 16 km lång.
  • Ledbeskrivning


Förbindelse med andra leder

Det finns en förbindelseled från Nuortti vandringsled till en gammal stig som följer renstängslet från Hirvashauta parkeringsplats ända till Mantoselkä. Det finns också en förbindelse från Nuortti vandringsled till en stig som går via Vieriharju till fredspålen på Korvatunturinmurusta. Ovan nämnda stigar är inte markerade i terrängen.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!