Instruktioner för dem som rör sig på Nuortti vandringsled

 • Det är förbjudet att använda motorfordon och motorbåt liksom också att landa med luftfartyg.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svamp.
 • På områdes följs Urho Kekkonens nationalparks ordningsstadga.

Göra upp eld

 • Det är tillåtet att göra upp eld endast på de anvisade platserna och man bör använda endast den ved som reserverats för ändamålet och använda den sparsamt. Man får inte göra upp öppen eld i skogen eller dess närhet då förhållandena är sådana att risken för skogsbrand är påfallande, t.ex. vid hård vind eller torka. Det är helt förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Fiske

 • Nuorttijoki fritidsfiskeområde nr 3550 (eräluvat.fi) säljs tillstånd. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi). Man behöver förutom det lokala tillståndet också betala den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).
 • Mete och pilka är avgiftsfria allmänna fiskerätter dvs. de hör till allemansrätten (www.ymparisto.fi). Man får dock inte meta och pilka i forsar och strömmande ställen i sik- och laxrika vattendrag och andra vattenområden där det är förbjudet att fiska enligt fiskelagstiftningen eller bestämmelser som utfärdats på basis av denna. 
 • Fritidsfisketillstånd kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi) och i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen. Från dessa får man också ytterligare information om fiske, fiskeområdena och fisketillstånden.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi! (www.kalastusrajoitus.fi)

Översvämningar

 • Att ta sig över Nuorttijoki
  • Vid högvatten kan det vara svårt att ta sig över Nuorttijoki för att strömmen är så stark och vattenståndet högt. Kontrollera Nuorttijokis vattensituation före turen från Kundtjänst Kiehinen.
  • Cirka 250 meter uppströms från Kärekeoja öde- och reserveringsstuga går en vajer över ån för att underlätta vadandet över ån.
  • Vid högvatten rekommenderar Forststyrelsen den rutt som går på älvens södra sida fram till närheten av ryska gränsen och sedan samma väg tillbaka.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Nuortti vandringslenens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri. 

Säkerhet

 • Vid högvatten rekommenderar Forststyrelsen att du vandrar den rutt som går på älvens södra strand fram till närheten av ryska gränsen och sedan samma väg tillbaka.
 • Nuortti vandringsled är markerad i terrängen med orange målarfärg och ledskyltar, men det är ändå bra att ha en karta med sig. Med hjälp av kartan kan du följa med din vandringsrutt i terrängen, planera turen på förhand och i nödsituationer snabbt lokalisera dig.
 • Det finns brandvarnare i alla stugor och det lönar sig att kolla om de fungerar. Det är säkrast att du tar med dig eget batteri för brandvarnaren.
 • Det finns en landningsplats för helikopter i närheten av alla stugorna med tanke på nödsituationer.
 • I nödsituationer, ring det allmänna nödnumret 112.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Även om leden är markerad i terrängen, lönar det sig alltid att ha med en karta och en kompass.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Man behöver myggmedel om man i juni och juli vistas i älvdalen.
 • Man klarar sig på leden med vandringskängor, men vid regn är det bäst att ha stövlar eller vattentäta kängskydd som kan dras upp över knäna.
 • Läs tipsen om friluftsutrustning.
 • Ta alltid hänsyn till miljön när du rör dig i naturen.

Årstider

 • Nuortti vandringsled är avsedd för vandring sommartid. Sommarens ankomst varierar från år till år, likaså snömängden och den tid då den smälter bort. Detta inverkar också på Nuorttijokis vattenföring. Ibland kan man tryggt vada över älven redan under första hälften av juni, ibland är det möjligt först mycket senare. Det lönar sig att på förhand höra sig för om hur våren och sommaren har avancerat. Högsommaren är också myggens säsongtid.
 • I slutet av augusti låter hösten redan känna av sig; vädret blir fuktigare och ljusets mängd börjar småningom minska. I augusti dyker också svidknotten upp, som är ofarliga men dock till förtret. I slutet av augusti börjar höstfärgerna visa sig naturen. Höstfärgerna är i allmänhet som intensivast i början av september.
 • Den första snön kan falla i Nuorttijokidalen redan i september, men den smälter oftast bort. Det bestående snötäcket kommer i allmänhet först i oktober och då vidtar den längsta årstiden, vintern, som räcker över sju månader.
Nuorttijoki på hösten. Bild: Sulo Norberg

Högsäsong

 • Högsäsongen på Nuortti vandringsled sträcker sig från juli till september. Då rör sig inte bara vandrare på området utan också rikligt med fritidsfiskare. Nuorttijoki är populär bland flugfiskare.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!