Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Neitvuori-Luonteri område. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

Guidade turer 

  • Outdoors Saimaa Guide Tiina (guidetiina.fi, på finska och engelska)
    • Utflykter i Saimens natur och den lokala kulturen till fots, med kanot, med segelbåt, med kyrkbåt och med snöskor.

Uthyrning av utrustning