Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Neitvuori-Luonteri

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Det finns butiker och caféer i Anttola, som ligger på 22 km avstånd längs landsvägen från Neitvuori. På Kaijatsaari finns den utfärdshamn som ligger närmast Anttola.
 • Även i Siikakoski finns en butik, byn ligger på 15,5 km avstånd längs landsvägen från Neitvuori. Man kan komma från Luonteri till Siikavesi, varifrån det går en båtled via Pälpäsalmi till Enovesi. Mellan Suurranta i Enovesi och Siikakoski finns en vägförbindelse (4 km). Man kan komma med kanot ända fram till Siikakoski.

Eldplatser och kokskjul

Vid Neitvuori

 • Eldplatser finns vid Neitvuoris Hiidenmaagård och efter ca 1 km längs den norrgående leden.

Vid Luonteri

 • Det finns eldplatser vid alla utfärdshamnar. I flera utfärdshamnar finns det också kokskjul.
 • Det finns eldplatser också i norra delen av Leskenluoto och i en bukt i sydspetsen av Pieni Huuhtisalmi samt i Uimasalo på östra stranden av Sarkalampi, på Sarkavuori och på Uimasalos östra strand.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Också vid hård vind är det bra om besökarna undviker att göra upp eld p.g.a. fara för skogsbrand. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Bild: Mirja Nylander

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området. Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Neitvuori eldplats finns det en torrtoalett. Torrtoaletter finns också vid alla utfärshamnar.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På Luonteriområdet och i dess närhet finns flera utfärdshamnar, där man också kan tälta. Terrängen på Heposaari och i Pienpuoli på Korvensaari lämpar sig dock inte för tältning. På Makutsaari och vid Neitvuorileden finns det också skärmskydd. Utfärdshamnarnas servicenivå varierar, tilläggsinformation.

 • Västra stranden av Raintasaari
 • Nordvästra stranden av Vartiosaari
 • Vik på västra stranden av Makutsaari
 • Vik på sydvästra stranden av Korvensaari
 • Karihiekka på västra udden av Uimasalo
 • Västra stranden av Kaijatsaari

Utfärdshamnar

 • Det finns flera utfärdshamnar för båtfolk vid Luonteri.
 • Det är tillåtet att slå läger i utfärdshamnarna för 1 - 3 dygn med stöd av allemansrätten (www.ymparisto.fi).

Tvättmöjligheter

 • S:t Michels stad har en bastu på Korvensaari, som friluftsfolk får använda. Föreningen Saimaan virkistysalueyhdistys ry (www.saimaanvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) ansvarar för underhållet och skötseln av bastun.
 • I Anttola hamn finns en avgiftsbelagd bastu, tvättmaskin och dusch.

Övernattning i omnejden

 • Information om logitjänster i omnejden fås från webbsidor över S:t Micheltrakten (visitmikkeli.fi, på finska och engelska).

Uthyrning av utrustning

Service för båtfolk

 • Områdets farleder (2,4 m)
  • Väätämönsalmi - Savivesi, 22 km
  • Anttola - Siikavesi - Enovesi, 24 km
  • Luonteri - Lietvesi, 12 km.
 • Vid Hiidenlahti på Neitvuoris sydstrand finns inne i viken en brygga, vid vilken man får förtöja båtar endast under dagtid. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 39.99' lon: 27° 44.81' ETRS-TM35FIN: N: 6837255 E: 539543.
 • Bekanta dig med Luonteris utfärdshamnar och övrig service för båtfolk. Om utfärdshamnarna finns mer information i den finskspråkiga boken Käyntisatamat 2018 (www.satamaopas.fi, på finska).
 • I Maaralansalmi, Anttola, Väätämönsalmi och Kuparovirta finns det båtramper.

Service för rörelsehindrade

 • Stigen som går från Neitvuori parkeringsområde, leder efter ca 200 meter, till eldplatsen som är anpassad så att rörelsehindrade med assistans kan besöka den. Det finns inte invatoalett på området.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste banker, bensinstationer och övriga tjänster finns i Anttola (www.anttola.fi, på finska), som ligger på 22 km avstånd från Neitvuori. På Kaijatsaari finns den utfärdshamn som ligger närmast Anttola.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Neitvuori-Luonteri