Instruktioner för att vistas och färdas i Neitvuori-Luonteri

På Neitvuori-Luonteri området är det

tillåtet

 • att färdas och slå läger med stöd av allemansrätten (www.ymparisto.fi), men vi rekommenderar att besökare tältar på de anvisade tältningsområdena. Sådana är utfärdshamnarna i skärgården och eldplatserna längs Neitvuorileden.
  • Undvik att stiga i land på skär och små öar under fåglarnas häckningstid.
  • På området finns rikligt med privatägda marker, som besökarna förväntas lämna i fred.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • att fiska
  • ​För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift (www.eräluvat.fi). 
  • Läs mer om de fisketillstånd som behövs på området.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • endast den lokala jaktföreningen har rätt att jaga på området med Forststyrelsens tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Man bör alltid ha en vederbörlig karta med sig då man färdas till sjöss. Man behöver en karta också om man rör sig utanför den markerade leden till Neitvuori, för annars går man lätt vilse. Uppe på Neitvuori går bergshällarna och sänkorna i olika riktningar, vilket gör det svårare att orientera sig enligt terrängformerna.
 • Ta med dig dricksvatten och toalettpapper.
 • När man väljer utrustning lönar det sig att ta i beaktande att huggormar trivs på soliga sluttningar.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Högsäsong

 • I maj gör många skolor utflykter till Neitvuori, och i juli kliver många andra besökare upp på berget. Under höstfärgerna kommer däremot färre besökare till området.
 • På sjön Luonteri finns det mest sommargäster mellan midsommaren och slutet av juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!