Positiv naturkänsla viktig

Miljöfostran uppmuntrar människan till ett miljömedvetet levnadssätt. Då människans livsstil grundar sig på en positiv naturkänsla känns inte miljövänliga val och prioriteringar som tvång eller avhållsamhet från något, utan som medvetna viljeyttringar. Natur- och miljöskyddet upplevs då inte vara i konflikt med det egna välbefinnandet, utan dessa går hand i hand.

Bild: Jari Kostet

Den som njuter av att åka skidor på gnistrande vita vidder kan känna oro över att vintern i Finland ständigt blir mildare på grund av den pågående klimatförändringen. Genom att cykla till arbetet och till butiken i stället för att ta bilen, kan var och en för sin del minska på utsläppen av växthusgaser, och samtidigt njuta av att vara ute i friska luften och förbättra sin kondition.

Naturkänslan hjälper dig att leva lätt. Det är en inre röst som ständigt berättar för oss vad som är bäst för oss själva och vår miljö.

Upplevelser och reflexioner

Naturkänsla kan inte påtvingas någon som ett färdigt paket, utan var och en måste utveckla den själv. Byggstenar i processen är de egna upplevelserna och funderingarna kring natur och miljöfrågor.

De vuxnas uppgift är att erbjuda barnet en bra jordmån för att kunna utveckla sin egen naturkänslsa Denna grogrund består av att bjuda på positiva och tankeväckande naturupplevelser, reflexioner och utforskning av den egna livsmiljön tillsammans. En livsstil som skonar miljön och naturen är på vår tättbefolkade planet en nödvändig medborgarfärdighet för var och en.

Läs mer