Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Näränkä

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Näränkä. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområden.

 • Kuusamon lintumatkailu (www.kuusamonaturephotography.fi)
  • Guidade turer: fågelskåding och natur fotografi
  • Kurser i natur fotografering 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Vid södra ändan av sjön Julma Ölkky finns det ett kiosk-café, som är öppet i juni-augusti.
 • I Teeriranta, längs Murtovaara-Hossa-vägen, finns det en sommarrestaurang.
 • I Hossa by, ca 15-20 km söder om skyddsområdet finns det en restaurang.

Eldplatser

 • Ölökynperäs skärmskydd, Julma Ölkky
 • Peurojärvis skärmskydd, Peurojärvi
 • Eldplats, Näränkäs ödegård

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats (ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Näränkäs brunn (vatten undersökt i år 2005)
 • Områdets naturvatten kan användas som dricksvatten på eget ansvar. Forststyrelsen rekommenderar att man renar ytvattnet före det används.

Bild: Jyrki Mäkelä

Avfallshantering

Näränkäs naturskogar är ett område för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl i terrängen, så avfallshanteringen sker på eget initiativ.

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Områdets torrtoaletter är belägna:

 • vid Näränkäs ödegård,
 • vid Suojärvis och Julman Ölkkys parkeringsplatser,
 • i samband med Ölökynperäs och Peuros skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Ölökynperäs skärmskydd, Julma Ölkky
 • Peurojärvis skärmskydd, Peurojärvi

Reserveringsstuga

Näränkä ödegårds huvudbyggnad fungerar som hyresstuga. Också bastun kan hyras. Gårdens övriga byggnader kan fritt användas. Vid gården finns det bl.a. en eldplats och en brunn.   

Övernattning i omnejden

Där finns flera campingområden och turistföretagare som hyr ut stugor i närheten av Näränkä. Tilläggsinformation om inkvarteringen får man från Kuusamo Info (www.ruka.fi, på finska) och Suomussalmi kommuns turistservice (www.suomussalmi.fi, på finska).

Service för husvagnsägare

På Suojärvis parkeringsplatsen får man övernatta i husvagnar men det finns ingen speciell service på parkeringsplatserna. Lägg märke till att vägarna som går till parkeringsplatserna är återvändsgränder, så se till att andra fritt kan använda vägarna och vända sina bilar.

Uthyrning av utrustning

 • I Kuusamo (www.ruka.fi, på finska) och Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska) kan man hyra friluftsutrustning.

Övrig service i omnejden

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).