Service i Mietoisviken

7.3.2019
Av säkerhetsskäl är det nordliga fågeltornet i Vasikkahaka stängt tillsvidare. Det finns skador på tornets träkonstruktioner: på flera pålar finns allvarliga rötskador, liksom på trapporna och på tornets plattform.

Kundtjänst och vägledning

  • Tilläggsinformation om området får man från tfn. 0206 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Vid Saarentie parkeringsplats finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är utrustad som rörelsehindrade.

Övernattning

Vid Mietoisviken finns det inga områden reserverade för övernattning.

Service för rörelsehindrade

  • Bredvid parkeringsplatsen finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är utrustad som rörelsehindrade.
  • Bredvid Silakkaris parkeringsplats finns det en utkiksplattform för rörelsehindrade.
  • Mietoisvikens leder lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Silakkaris utkiksplattform för rörelsehindrade. Bild: Laura Lehtonen.