Leder i Mietoisviken

7.3.2019
Av säkerhetsskäl är det nordliga fågeltornet i Vasikkahaka stängt tillsvidare. Det finns skador på tornets träkonstruktioner: på flera pålar finns allvarliga rötskador, liksom på trapporna och på tornets plattform.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigen till Vasikkahakas fågeltorn börjar från parkeringsplats vid Saarentie.

Naturstigar

  • Den ca 700 meter långa naturstigen går genom en liten skog till Vasikkahakas fågeltorn. Längs stigen finns det tavlor som skildrar områdets natur. Från tornen kan man observera fågelfaunan i Laajokis delta och om sommaren även boskapen som betar på området. Leden lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Utflyktskarta.fi: Mietoisviken

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!