Kartor över och kommunikationer i Medvastö-Stormossen

Området Medvastö-Stormossen ligger i Västnyland i östra delen av Kyrkslätt, söder om stamväg 51 (Helsingfors–Hangö).

Kommunikationer

Med bil

Till området kommer man längs Hirsalavägen (nr 11277), som man viker in på från stamväg 51 cirka 4 km från Kyrkslätts centrum i riktning mot Helsingfors, eller cirka 26 km från Helsingfors i riktning mot Kyrkslätt.

 • Till Medvastsundet kör man cirka 6 km längs Hirsalavägen (nr 11277) och viker av till vänster in på Medvastvägen vid Långvik by. Man kör cirka 5 km längs Medvastvägen, tills man kommer till huvudparkeringsområdet vid Medvastsundet.
 • Till Dåvits kör man cirka 9 km längs Hirsalavägen (nr 11277) och viker sedan in på ett parkeringsområde på vänster sida om vägen.

Parkeringsområdenas exakta adresser hittar du nedan under rubriken Lämpliga startpunkter.


Med allmänna kommunikationer

 • Med lokaltågen Y, S, U och L kommer man till järnvägsstationen i Kyrkslätt. VR:s tidtabeller (www.vr.fi).
 • Från Kyrkslätts centrum går bussar på vardagar längs Hirsalavägen (nr 11277). Närmare information om rutten, tidtabeller och ändhållplatser får man från Pohjolan Liikenne (www.pohjolanliikenne.fi).
 • Med bussar som trafikerar stamväg 51 (www.matkahuolto.fi, www.pohjolanliikenne.fi) kommer man till den hållplats på stamväg 51 som ligger närmast Hirsalavägen (nr 11277) . Från hållplatsen är promenadavståndet till Medvastsundets parkering cirka 10 km och till Dåvits parkeringsområde cirka 9 km. Mera information www.matkahuolto.fi, www.pohjolanliikenne.fi (www.matkahuolto.fi och www.pohjolanliikenne.fi)

Lämpliga startpunkter

 • Medvastsundet

  • Parkeringen och startpunkten för stigen som leder till Morsfjärdens fågelplattform ligger på nordöstra sidan om bron över Medvastsundet (Medvastvägen 491, Kyrkslätt).
 • Dåvits

  • Parkeringsområdet och informationskartan för Dåvits betesmarker ligger på östra sidan om Hirsalavägen (Hirsalavägen 923, Kyrkslätt).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

Områdena vid Medvastö-Stormossen är små. För utflykter i området kan du skriva ut och ta med kartan ovan. I allmänhet behövs inte någon annan karta.

 • Terrängkarta nummer 2032 11, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och lantmäteribyråerna.
 • Grundkarta nummer K4242, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och lantmäteribyråerna.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor