Fotvandring Paddling Vandring Terrängskidning Vandring på naturstigar Fågelskådning Bär- och svampplockning Fiske Jakt

Vad kan man göra på Luiro myrar?

Vandra längs markerade leder

 • Sokanaapa naturstig som är tillgänglig med rullstol är den enda egentliga leden på området. Leden är skyltad.

På Sokanaapa naturstig. Bild: Juha Paso

Paddla

 • Älven Luirojoki, som rinner genom området, lämpar sig utmärkt för paddling och är ganska krävande även för erfarna paddlare. En beskrivning på finska av Luirojoki kanotleden finns på en separat pdf-fil (pdf).

Göra långfärder med kanot

 • Man kan göra en flera dagars kanotfärd längs Luirojoki. Kanotleden går från Lokka ända till Pelkosenniemi och är 144 kilometer lång. Kanotleden lämpar sig för erfarna friluftsmänniskor som kan ta sig fram på egen hand och övernatta i eget tält. En beskrivning på finska av Luirojoki kanotleden finns på en separat pdf-fil (pdf).

Skåda fåglar

 • Luiro myrar utgör ett paradis för fågelskådare. Från Savukoskentie går en 600 meter lång spångstig till Sokanaapa fågeltorn. Tornet är också tillgängligt med rullstol och barnvagn. Våren och försommaren är de bästa tiderna för fågelskådning. På hösten förändras myren, och en utflykt på den färggranna myren en frisk höstdag är en fin upplevelse. Det finns också ett fågeltorn på kanten av Kairanaapa, och i Luiro by finns det vägvisare till fågeltornet.

Bekanta sig med en naturstig

 • Sokanaapa naturstig den enda egentliga leden på området är tillgänglig med rullstol. Vid stigen finns informationstavlor som berättar om myrnaturen.

Göra skidturer i terrängen

 • Det finns inga preparerade skidspår på området men egna skidturer på den vintriga myren ger oförglömliga upplevelser.

Fiska

 • På området kan man meta och pilka med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi).
 • Med Forststyrelsens spöfisketillståndet (www.eräluvat.fi) kan man fiska på statens vattenområden. Därtill ska den som spöfiskar erlägga den nya fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).
 • På privatägda vatten inom Pelkosenniemi kommun får man fiska med Pelkosenniemi fiskelags tillstånd.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Jaga

 • Ortsbor har rätt att jaga på sin kommuns område enligt jaktlagen §8.
 • Forststyrelse säljer småviltsjakttillstånd till statens marker till områdena Vintilä (www.eräluvat.fi) och Västra Pelkosenniemi ( www.eräluvat.fi).
 • Björnjakt sker enligt den för renskötselområdet givna kvoten. Icke ortsbor kan köpa ett personligt björnjaktstillstånd (www.eraluvat.fi) för Forststyrelsens områden.
 • Endast älgjaktlag får bedriva älgjakt (www.eraluvat.fi) på statens marker på området.

Plocka bär och svamp

 • Man får fritt plocka bär och svamp på området. Bäst hittar man bär som växer på myrar, såsom hjortron och tranbär. Läs mer om vad man kan plocka i naturen.