Vid Forststyrelsens naturutställning kan man bekanta sig med naturen på Bottenvikens landhöjningskust samt med Karlös rika kulturarv.

Inträde

Man får avgiftsfritt bekanta sig med naturutställningen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Marjaniementie 783, 90480 Karlö
Postadress: Limingovikens naturum, 91900 Liminka. Mer information om utställningen fås från Limingovikens naturum och Karlö turistinformation, tfn. 040 5769800
Forststyrelsen ansvarar för utställningens innehåll och underhåll.

Kommunikationer och kartor

Med bil

Man kommer till Karlö med färja från Oulunsalo största delen av året. Oulunsalo ligger ca 24 km sydväst om Uleåborg. Resan över med färjan tar 25 minuter. På vårvintern kommer man till Karlö också längs en isväg. Färjans tidtabell (www.finferries.fi). Luotokeskus ligger i Marjaniemi på Karlö, 28 km västerut från färjehamnen (väg nr 816).

Med båt 

  • Intill Luotokeskus finns en gästhamn och en sandstrand. Mer information om tjänsterna på området finns på Karlö kommuns webbsidor (www.hailuototourism.fi, på finska och engelska).

Med allmänna kommunikationer

  • En reguljär busstur på linjen Uleåborg - Marjaniemi på Karlö trafikerar vardagar tre gånger om dagen. På veckosluten går två bussturer. Mer information om tidtabellerna finns på Matkahuoltos sidor (www.matkahuolto.fi).

Elektroniska kartor

Forststyrelsens utflyktskarta (www.retkikartta.fi)
Karta över Karlö (www.infokartta.fi, på finska)

Service

Utställningen presenterar Karlös natur och kulturhistoria med storbilder, interaktiva paneler och olika föremål. Ett centralt element i utställningen är en film som berättar om årstiderna på Karlö. Filmen kompletteras av interaktiva program, som presenterar Karlös fågelfauna, fjärilar, växter och naturtyper samt historia, kultur, människor och näringar. Fiskar, sälar och fåglar står framme i vitriner. Naturutställningen är interaktiv och besökarna får bekanta sig med den på egen hand med hjälp av en karta.

Vandringsled

Karlö vandringsled går via Marjaniemi. I Marjaniemi finns en 2 km lång och en 4,8 km lång rundslinga. Mer information om friluftslederna på Karlö (www.infokartta.fi, på finska).

Café- och restaurangservice

I samma byggnad finns en café-restaurang,(www.villipohjola.fi, på finska och engelska).

Service för skolklasser

Naturutställningen är en utmärkt omgivning för barn i alla åldrar att lära sig nya saker. Vid Luotokeskus finns även Syötekeskus lägerskolas filial, som har ett stort utbud av lägerskolprogram och vars verksamhet Uleåborgstraktens Settlementförening ansvarar för.

Service för rörelsehindrade

  • Man kan komma till Luotokeskus med rullstol från den närliggande parkeringsplatsen.
  • Alla utrymmen ligger i samma plan och är tillgängliga med rullstol och barnvagn.
  • Det finns en inva-toalett i entréhallen.

Med rullstol och barnvagn i naturen och naturumen

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i närheten av Karlö naturutställning

Öppettider

Karlö naturutställningen håller öppet enligt Luotsi-hotellets öppetider.

Guidningar kan bokas via lokala guidar. Telefon: 040 059 9322.

Rätten till ändringar förbehålls.