Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Limingoviken och Karlö

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Aulanko naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Guidade turer och programtjänster

  • Finnature Oy ltd (www.finnature.com)
    • Fågelfotografering, föreläsningar, utbildningar, presentationer, gömslen, fågel excursioner, tematurer
  • Pikkulahden palvelut (www.pikkulahdenpalvelut.fi, på finska)
    • snöskovandring, paddling, vandring, undervisningar, vinter - och sommar programmen

Övriga tjänster

  • Oulun Diakonissalaitos (www.odl.fi, på finska)
    • Arbetshälsöservicen, rehabilitering, hälso- och fysisk kontroller, arbetshälsodagar, arbetshälsan från naturen

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Karlö

Följande företag erbjuder tjänster i närheten av Karlö naturutställning. Det har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och det tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då det verkar inom skyddsområdet.