Levävaara gårds läge i Finland

Kajanaland
Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska)
Vänskapens park, Elimyssalo naturskyddsområde
 

Byggnaden och gårdstunet i Levävaara berättar om det stillsamma livet i bebyggelsen på höglänta platser i Kajanaland.Levävaara är ett avsides beläget hus i vildmarken som aldrig haft någon vägförbindelse. Det högt belägna gårdstunet och byggnaderna är ett exempel på det för Kajanaland typiska boendet berättar om ett anspråkslöst liv på naturens villkor. Huvudbyggnaden som uppförts i stället för det hus som brändes under kriget har restaurerats i sin ursprungliga form. Landskapet är öppet, uppe på höjden har man levt nära himlen

Levävaara gård. © Risto Sauso

Läs mer om bosättningen pä höglänta platser i Kuhmo

Öppettider

 • Huset är låst och för att komma in bör man komma överens om det med personalen vid Kuhmos naturum Petola. I Levävaara finns ingen personal.
 • Från början av juni till medlet av augusti Levävaara gården är reserverad till fåraherder. Fåren betar på gården och du kan krafsa dom, men kom ihåg att ge människor sin lo.
 • I nedre delen av gårdstunet vid den vandringsled som kommer från Saari-Kiekki finns en skylt på finska, engelska och ryska.

Levävaara stugan. Bild: Aino Virtala

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Med bil

Kammarmusiker på väg till Levävaara för att hålla konsert. © Tanja Ahola

 • Till vandringsledens södra startpunkt i Saari-Kiekki kommer man genom att köra 42 km längs Kuhmo - Hukkajärvi-vägen (nr 9121) från Kuhmo centrum österut, varefter man tar av till vänster (norrut) på Junttivägen. Efter 13 km längs den tar man till höger (österut) enligt skyltningen till Elimyssalo naturskyddsområde. Parkeringsplatsen finns i slutet av en dryg kilometer lång skogsbilväg. Från den är det 1,5 km lång sträcka längs en vandringsled till Levävaara.
 • Juntti skogsbilväg plogas inte på vintern ifall Forststyrelsen inte avverkar i Elimyssalotrakten.
 • Karta över Elimyssalo

Elektroniska kartor

Noggranna kartor över utflyktsmålen på adressen Utflyktskarta.fi

Service

 • Kuhmos naturum Petola i Kuhmo handleder, säljer tillstånd och ger information om delområdena i Vänskapens park.
 • Naturguidning för skolklasser och daghemsgrupper. Mera information fås från Petola naturum.
 • Det rekommenderas att man inte använder vattnet från brunnen på Levävaara gårdstun. Utanför gårdstunet finns en källa dit det går en markerad stig.
 • Bakom ladugården på Levävaara finns en torrtoalett.
 • Det är möjligt att få logi i Levävaara. Man bör komma överens om logi med Petola naturum. Rökbastun på gårdstunet får inte värmas upp.
 • Tilläggsinformation om service finns på sidorna där Elimyssalo naturskyddsområde presenteras.

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Levävaara. Bild: Eeva Pulkkinen

Leder

Service för skolklasser

Levävaara är ett bra utflyktsmål för dagsutflykter. Där finns möjlighet att bekanta sig med livet på en ödegård på 1950-talet. Grannarna bodde långt borta, butiken och skolan fanns ännu längre borta. Det är intressant att fundera och komma underfund med hur människorna levde och klarade sig i vildmarken innan det fanns ett heltäckande vägnät och bilar.

Levävaaras lagård på 1960-talet. Bild: Martti Montonen

Levävaara miljön erbjuder mångsidiga möjligheter för naturguidning för skolklasser. Mer information fås från Kuhmos naturum Petola.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/levavaaragard.