Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola
 • Lentua kåta vid forsnacken av Lentuankosk.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper
 • På Lentua parkeringsplats finns en skylt på finska, engelska och ryska.
 • I Pukkisaari, Selkäsaari, Lehtosaari, Salonsaari, Vitikkosaari, Kotasaari och Honkisaari finns små skyltar på finska med kort sammandrag på engelska.
 • Det finns en skylt om Lentua naturstig (finska, engelska) på parkeringsplatsen  samt i Kalliolahti på det ställe där naturstigarna korsar varandra.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Lentua naturskyddsområde

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

 • Lentua kåta
 • Kotasaari, ställe för båttrailing: skärmskydd och eldplats
 • Lehtosaari: ödestuga, eldplats
 • Selkäsaaret: skärmskydd i västra och eldplats i östra ändan
 • Pukkisaari: skärmskydd och eldplats
 • Salonsaari: Lehonnenä eldplats
 • Multisaari: eldplats
 • Honkisaari: täckt gammal riebyggnad (ingen ödestugeutrustning), eldplats
 • Välisuvanto nedanför Iso Lentuankoski-forsen: skärmskydd och eldplats

Längs naturstigen på området som hör till strandskyddsprogrammet som gränsar till Lentua naturskyddsområde:

 • Kallioniemi: skärmskydd och eldplats samt bänkbord
 • Lemetinlahti: skärmskydd och eldplats

Lemetinlahti skärmskydd. Foto: Kia Olin

OBS! Då varning för skogsbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp eld på eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Övrigt vatten i området är naturvatten som inte undersökts. Det kan vara bra att koka ytvattnet innan du dricker det, eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det är bra att ta med sig dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • På parkeringsplatsen vid Lentua naturstuga finns en återvinningsstation där du kan sortera plast, metall, blandavfall och returglas.

Toaletter

 • Vid Lentua naturstuga finns en vanlig torrtoalett och en torrtoalett för rörelsehindrade.
 • I anknytning till varje eldplats och skärmskydd finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskydden och eldplatserna

 • Kotasaari, ställe för båttrailing: skärmskydd och eldplats
 • Selkäsaaret: skärmskydd i västra och eldplats i östra ändan av holmen
 • Pukkisaari: skärmskydd och eldplats
 • Salonsaari: eldplats vid Lehonnenä
 • Multisaari: eldplats
 • Välisuvanto nedanför Iso Lentuankoski-forsen: skärmskydd och eldplats

Längs naturstigen på området som hör till strandskyddsprogrammet som gränsar till Lentua naturskyddsområde:

 • Kallioniemi: skärmskydd och eldplats samt bänkbord
 • Lemetinlahti: skärmskydd och eldplats

Ödestugor

 • Lehtosaari: ödestuga, eldplats, bastu
 • Honkisaari: täckt gammal riebyggnad (ingen ödestugeutrustning), eldplats

Lehtosaari ödestuga. Foto: Anitta Bednarski

Övernattning i omnejden

 • Mera information om övernattningsmöjligheter i omnejden fås från Kuhmo info (www.kuhmo.fi, på finska).
 • Villi Pohjola (www.villipohjola.fi) erbjuder hyrestugor och andra övernattningsmöjligheter.

Service för rörelsehindrade

 • Lentua naturstuga är tillgänglig även med rullstol.
 • Det finns en torrtoalett för rörelsehindrade vid naturstugan.
 • Vid Lentuankoski finns en bred 300 meter lång spång, vilket gör att man kan komma med rullstol till forsen.

Övrig service i omnejden

 • Mera information om turistföretag i omnejden (www.kuhmonet.fi, på finska).
 • Närmaste butiker, banker, bensinstationer och övrig service finns i Kuhmo tätort (www.kuhmo.fi, på finska).
 • Örviga turist servicer från Wild Taiga (www.wildtaiga.fi)
   

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Lentua