Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Lemmenjoki nationalpark

Bild: Kirsi Ukkonen/Forststyrelse

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Lemmenjoki nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Fjärdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster