Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På Kylmäluoma strövområde finns det 54 km utstakade leder.

 • Campingområdet är huvudstartpunkt för dagsutflykter. Närlederna är rundslingor, som kryssar över Hukanharju för att sedan återvända till campingområdet. Genom att kombinera lederna får rundslingorna en längd av 4 - 16 km.
 • Övernattsturer kan man ta genom att kombinera förbindelseleder i strövområdets västra delar med dagsutflykterna.
 • Från campingområdet löper en förbindelseled till Hossa nationalpark.
 • Från strövområdets västra del kommer man till Taivalkoski (www.taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter genom att följa Päätalostigen.

Kylmäluoma. Bild: Sirke Seppänen.

Naturstigen

Naturstigen, 4 km, startar från campingområdet. Den presenterar Kylmäluomas natur, uppkomsten av landskapen, skogsbruk- och ängskulturen och djuren samt naturens specialiteter. Leden är märkt med vit målfärg i terrängen. Början av stigen går i jämn, lättframkomlig moterräng, men efter rastskärmskyddet blir det motlut då stigen går uppför branta trappor till Hukanharju och fortsätter längs åsryggen varifrån man har vacker utsikt.

 • Service: Halvvägs, på Maantielampis strand, finns en kåta med eldplats och toalett.
 • Det tar ca 2 timmar att gå naturstigen ifall man bekantar sig med informationsskyltarna.

Rundslingor

Hukanharjustigen, 5 km, är efter naturstigen den populäraste leden i Kylmäluoma. Stigen går längs Iso-Pajuluomas stränder och uppe på Hukanharju. Längs stigen kan man beundra områdets ståtligaste vatten- och åslandskap.

 • Service: skärmskydd i Pajusalmi och på Pikku-Pajuluomajärvis strand. Vid skärmskydden finns det eldplatser och torrtoalet.
 • Det tar ca 1,5 timmar att gå stigen

Bild: Sirke Seppänen.

Kivikkovaarastigen, 8,5 km, avviker från naturstigen vid Pajulampi, går i närområdet och återvänder längs Hukanharjunpolku till campingområdet. Längs stigen kan man se ödsliga myr- och tjärnlandskap. Myravsnitten är belagda med spångar. Stigen är en populär hjortronstig.

 • Service: Vid Vanielinlampi strand finns det ett skärmskydd.
 • Det tar ca 2 timmar att gå stigen.

Kattainenstigen, 16 km, rundar väster om Kattaisenvaara och Kattaisenjärvi norrut till områdets norra gräns vid Kolkkojärvi och återvänder därifrån längs Hukanharjunpolku till campingområdet. Längs stigen finns det ödsliga sjö- och åslandskap. Skogarna varierar från unga tallbestånd till gammal tallurskog.

 • Service: Vid Valkeinen, Kattaisenjärvi och Kolkkojärvi stränder finns det skärmskydd.
 • Det tar ca 4 timmar att gå stigen

Bild: Sirke Seppänen.

Övriga leder

Urskogsområdets stig, 9 km, avviker från Kattainenstigen västerut vid Kattaisenvaara och går uppe på Kylmäluomaharju ås genom urskogsområdet till västra delen av Kylmäluomajärvi. Därifrån fortsätter stigen under namnet Päätalostigen till Taivalkoski.

 • Service: På en udde vid Kylmäluomajärvi finns det en timmerkåtaoch ett skärmskydd vid sjöns västra del. Invid stigen i urskogsområdet ligger en hyresstuga, Aarnikämppä.
 • Det finns flera goda badplatser vid Kylmäluomajärvi, särskilt vid kåtan och skärmskyddet. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Päätalostigen, 21 km, börjar vid västra ändan av Kylmäluomajärvi och går 3 km inom strövområdets gränser och fortsätter därifrån via Harjajärvi till Taivalskoski kommuncenter. Den del av leden som är utanför strövområdet underhålls och sköts av Taivalkoski kommun (www.taivalkoski.fi, på finska).

Petäjävaarastigen, 7,5 km, är en förbindelseled, som avviker från Kattainenstigen vid västra delen av Kattaisenjärvi och löper via Ahvenisenlampi och Petäjävaara till Kylmäluomaharju, där den förenas med Urskogsområdets stig. I Petäjävaara finns Kylmäluomas värdefullaste gamla skogsområden.

 • Service: Ahveninen hyresstuga samt ett skärmskydd vid Iso-Ahveninens strand. Stigen korsar den stig som går till Hukantupa reserveringsstuga, och från stigkorsningen är det ca 1 km till stugan. På västra sidan av Petäjävaara finns det ett skärmskydd.

Skidleder

På Kylmäluomaområdet finns det ca 15 km underhållna skidleder om vintern. Skidnätet består av tre 4-9 km långa rundslingor som börjar vid campingområdet. På skidspårskartan är spårens rekommenderade, trygga färdriktningar märkta. I Kylmäluoma saknasbelysta skidleder. Man kan fråga om spårens kondition vid campingområdets reception, tfn 040 500 3476.

Kylmäluoma skidspårkarta (pdf-fil, 488 kB, på finska).

 • Service: Alla skidleder går via Maantielampi kåta, där det finns en eldplats och ett utedass.

Hukanharjuspåret, 5,5 km, lämpar sig för såväl fristil som traditionell stil. Det startar från campingområdet och går via Maantielampi kåta runt Iso-Pajuluomanjärvi och tillbaka till campingområdet. Skidbanas bredd är ca 5 m.

Naturspåret, 4 km, löper delvis längs Hukanharju fristilsspår och avviker som ett spår för traditionell stil efter Maantielampi kåta. Därifrån fortsätter spåret längs den sommartida naturstigens infotavlor tillbaka till campingområdet.

Kivikkovaaraspåret, 9,5 km, går delvis längs Hukanharju fristilsspår och avviker från detta som ett spår för traditionell stil vid Maantielampi kåta. Det 6,5 km långa spåret går genom myr- och urskogslandskap. Halvvägs, vid Vanielinlampi strand, finns det ett skärmskydd och en eldplats. Det sista avsnittet går ca en kilometer längs naturspåret.

Skidspårens avfallshantering

Det finns ingen organiserad avfallshantering vid skidspåren. Brännbart avfall kan brännas vid rastplatsernas eldplatser och bioavfall kan sättas i utedassets kompostkärl. Vid spårens startpunkt på campingområdet finns det en sorteringspunkt för återvinnbart avfall.

Vatten- och kanotleder

Kylmäluomas otaliga sjöar ger en god möjlighet för rodd och paddling. Det finns inga utstakade kanotleder eller några strömmande vattendrag på området. Från området är det ca 5 km till Iijoki kanotled. Från campingområdets reception kan man hyra båtar och kanoter. Det är tillåtet att förvara egna båtar på Kylmäluomajärvi båtstrand, där det också finns en sjösättningsplats för båtar. Hyresstugorna Aarnikämppä och Ahveninen har roddbåtar till stughyrarens förfogande.

Cykelleder

De terräng- och övriga cykelleder samt deras service som finns på Kylmäluoma och dess närområdens har märkts ut på Iso-Syöte Taivalvaara Kylmäluoma friluftskartan.

Terrängcykling

Genom området går en 43 km lång terrängcykelled längs den gamla kyrkovägen från campingområdet till Taivalkoski (www.taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter. Leden löper huvudsakligen längs Päätalostigen. Leden är inte svårighetsklassificerad, men den är ganska lättframkomlig.

 • Service:
  • Kylmäluoma campingområdes inkvarterings- och restaurangservice.
  • Strövområdets hyresstugor Aarnikämppä och Ahveninen.
  • Vid Kylmäluomajärvis nordstrand finns det en kåta och vid sjöns västra strand finns det ett skärmskydd.
  • Från Kylmäluomajärvis västra del avviker en 8 km lång terrängcykelled till Jokijärvi, där det finns privat inkvarterings- och övrig service i forfattarprofessor Kalle Päätalos landskap. Tilläggsinformation Taivalkoski kommun (www.taivalkoski.fi, på finska).
 • Sevärdheter :
  • Strövområdets insjö- och skogslandskap sedda från Kylmäluomaharju.

Snöskoterrutter

Från Iso-Syöte och Taivalkoski går det snöskoterspår till Kylmäluoma strövområde. Från Kylmäluoma finns det förbindelsespår till Hossa, Kajanalands snöskoterruttnät och Kuusamo.

Snöskoterrutterna jämnas vintertid av Taivalkoski snöskoterpolen, dit även Forststyrelsen hör.

 • Service:
  • Strövområdets hyresstugor Aarnikämppä och Ahveninen.
  • Kylmäluoma campingområdes inkvarterings- och restaurangservice. Campingområdet är öppet från början av mars till slutet av oktober.
  • Kylmäluomajärvis kåta och skärmskydd ligger vid spåret.
 • Snöskoterspårtillstånd:

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!