Naturumverksamhet och information omutflykter till Kvarkens världsarvsområde vid Kvarkens naturcentrum Terranova har upphört den 31.12.2016. Läs mera on Kvarkens services...