Service i Korouoma

12.4.2019
Saukkovaarantie är stängd p.g.a. väderförhållandena från den 14 april och förblir stängd ända till slutet av maj.

Korouoma rutten är stängd mellan Pirunkirkko och Julmakallio. Trapporna på rutten kan inte användas. Vi meddelar on repartions tidtabell senare.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Korouoma

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korouoma. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Bild: Ilkka Rautio

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker 

 • De närmaste butikerna ligger i Posio (posiolapland.com, på finska) kyrkoby.

Eldplatser, stugor och kokskjul

 • I området finns det Kuuleas raststuga, Pajupuros ödestuga, Kaarlonjärven kota, 13 skärmskydd och eldplatser på området, där man kan laga mat.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Minna Koramo

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Ödestuga

Hyresstugor

Denna hyresstugan kan man reservera helt för eget bruk (www.lomarengas.fi, på finska):

Övernattning i omnejden

 • Om traktens inkvarteringsservice finner man information på Posios (posiolapland.com, på finska) web-sidor.

Övrig service i omnejden

 • Man kan göra förfrågningar om friluftsutrustning hos Posios turismföretag, som man finner på Posios touristinformation (posiolapland.com, på finska), tfn puh. +358 44 7674 218 .
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Korouoma