Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Kevoleden

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Kevo. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom Kevo.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Övriga tjänster