Kevoledens läge i FinlandÖvre Lappland
Utsjoki (www.utsjoki.fi, på finska)
Kevo naturreservat

Den landskapsmässigt otroligt vackra, 63 km långa leden går i Kevo naturreservat genom fjällbjörkskog, över kalfjäll, i tallskog och på bottnen av Kevo kanjondal. Den här kanjonlika, över 40 km långa och ställvis 80 meter djupa kanjonen bildar Kevo naturreservats kärna, och vandringsleden går huvudsakligen just här i kärnområdet. Leden är mycket krävande, för den går flera gånger ner till kanjonens botten för att igen kliva upp på kalfjället. Ett par gånger är man tvungen att vada över ån Kevojoki.

Kevo naturreservat indelas i två delområden: kanjonområdet och fjällområdet. För dessa finns det olika regler när det gäller rörelsefriheten:

  • På kanjonområdet får man 15.6 - 15.10 röra sig till fots endast längs markerade leder och åka skidor på alla ställen 16.10 - 31.3. Det är totalt förbjudet att vistas på kanjonområdet 1.4 - 14.6.
  • På fjällområdet får man 1.5 - 15.10 röra sig till fots endast längs markerade leder och åka skidor på alla ställen 16.10 - 30.4.

Vid idkande av renskötsel och övriga naturnäringar har lokalbefolkningen betydligt större rättigheter än friluftsfolket i Kevo naturreservat.

Kuivileden

I Kevo naturreservat går också Kuivileden, som viker av från Kevoleden vid Ruktajärvi och förenar sig med den åter nordost om Fiellu vattenfall. Man kan vandra Kuivileden som en rundslinga med startpunkt och slutpunkt i Sulaoja, eller så kan man ta av till Kevoleden norr om Fiellu. Rundslingan från Sulaoja är 86,5 km lång.

Leden är markerad på kalfjället med träpålar med orange topp och på träd med orange målarfärg.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kevoleden.

Kundtjänst

Övre Lapplands naturum Siida
Tfn. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi

Ivalo kundtjänst
Tfn. 0206 39 7701
ivalo(at)metsa.fi

Se anvisning: med allmänna kommunikationer till Kevoleden

Se anvisning: med bil till Kevoleden