Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Man kan följa Kevoleden från Sulaoja till Kenesjärvi eller tvärtom. Kuivileden börjar vid Sulaoja och avviker från Kevoleden vid Ruktajärvi.

Naturstigen

 • Från Sulaoja börjar en 2 km lång naturstig, invid vilken det finns skyltar. Skyltarna informerar bl.a. om Sulaoja källa och om den allmänna höstmätarens förstörelse.

Skyltar på nordsamiska. Foto: Pasi Nivasalo

Friluftsleder

 • Kevo friluftsled 64 km. Kevoleden går genom reservatet längs ravinområdet från Sulaoja till Kenesjärvi. Leden är märkt med orange färg på träd och träpålar. Man kan vandra längs leden antingen från Sulaoja till Kenesjärvi eller tvärtom. Leden är lättare då man startar vid Sulaoja.

Leden går ställvis på kanjonens botten, ställvis uppe på platån och korsar tre gånger Kevojoki, som flyter fram i kanjonen. På rutten ser man naturreservatets ståtligaste sevärdheter, bl.a. Fiellus vattenfall och "Kevos vägg", ett ställe där sprickdalen spricker upp, alltså öppnas mot en utsikt invid friluftsleden. Kuivileden löper delvis längs Kevoleden.

Kevo friluftsled. Bild: Kirsi Luonuankoski

 • Service: Längs leden finns skyltar, eldplatser, tältningsområden, trappor, spångar och vadvajrar. Vid Ruktajärvi finns en ödestuga. Vid Suohpášája och Gamajotnsuohppášája finns det kåtor av tyg som väderskydd för dagsbruk. Vid Fiellu vattenfall och Njakalsjön finns det torvgammar som väderskydd men inte för övernattning.
 • Kuivileden 86,5 km. Kuivileden löper över fjällområdet. Den viker av från Kevoleden vid Ruktajärvi mot Njávgoaivi och Kuivi ödestugor. Leden löper delvis över Paistunturi ödemarksområde. Leden återvänder till Kevojoki norr om Fiellufallet, därifrån den fortsätter tillbaka till Ruktajärvi.
  • Service: Längs leden finns det skyltar, eldplatser, tältningsområden, trappor, spängar och vadvajrar. Ödestugor finns det vid Ruktajärvi, Njávgoaivi och Kuivi.
  • Avstånden från Sulaoja tillbaka till Sulaoja:
   • Sulaoja - Ruktajärvi 12 km
   • Ruktajärvi - Njaugoaivi 6 km
   • Njaugoaivi - Akukammi 7,5 km
   • Akukammi - Kuivi 10 km
   • Kuivi - Fiellu 13 km
   • Fiellu - Suohpášája 6,5 km
   • Suohpášája - Ruktajärvi 11 km
   • Ruktajärvi - Sulaoja 12 km
  • Ruttens längd från Sulaoja via Kuivi till Kenesjärvi är utan avvikelse till Fiellu är 77 km.

Utflyktskarta.fi: Kevo

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!