Kappelniitty fornlämningsområde

Kors som rests till minne för kapellet. Bild: Laura Lehtonen
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenKappelniittys kors påminner besökare om det medeltida kapell som en gång låg här. Människor bodde ändå här långt innan kapellet byggdes, och Kappelniitty är bara ett av det vidsträckta åkerfältets fornlämningsområden från järnåldern. I synnerhet på sommaren skyddas tecknen på det förflutna av växtligheten, men vid det vidsträckta åkerfältet kan besökare med skarpa sinnen känna kraften av en flera hundra år gammal jordbrukskultur.

Längs S:t Henriks pilgrimsrutt

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Pöytis (www.poytya.fi, på finska)

Adress: Haverintie 31, Pöytyä. Google Maps (www.googlemaps.fi)

Besök: Kappelniitty fornlämningsområde är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid objektet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Kappelniitty fornlämningsområde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Kappelniitty ligger i Yläne kyrkby öster om Yläneenjoki invid ett vidsträckt åkerfält. 1995 restes ett järnkors på ängen som minne för Yläne medeltida helgedom. Genom Kappelniitty går den medeltida pilgrimsrutten S:t Henriksleden (wikipedia.fi). Förfrågningar om gruppguidningar kan göras till Luontokapinetti (www.luontokapinetti.fi, på finska).

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kappelniitty.

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

  • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen: Anvisningar och blankett (www.metsa.fi)
  • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisningar och blankett, www.metsa.fi)
Utflyktskarta.fi: Kappelniitty fornlämningsområde

Liknande mål

Ristinpelto

Korois udde