Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste affärerna finns i Savonranta centrum dit det är 23 km från eldplatsen vid Pieni Kakonjärvi, eller i Enonkoski centrum dit det är 26 km från eldplatsen.

Eldplatser

 • Områdets enda eldplats finns på norra stranden av Pieni Kakonjärvi vid Muhamäkivägen.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats för området.

På den motsatta stranden från Kakonjärvi eldplats kan man se av brand förkolnad skog. Bild: Katri Suhonen

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • På Pieni Kakonjärvis strand finns en torrtoalett.
 • Det finns inget toalettpapper på toaletten, så det måste du själv ta med.

Övernattning

 • Det är förbjudet att slå läger på Haukiniemi och Raatelamminsalo skyddsområden för gamla skogar. På andra ställen i Kakonsalo-området är tillfällig övernattning i tält tillåten med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Det rekommenderas att man tältar i närheten av eldplatsen vid Pieni Kakonsalo.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste bankerna, servicestationerna och övrig service finns i Enonkoski centrum (www.enonkoski.fi, på finska) dit det är 26 km från Pieni Kakonjärvi eldplats.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).