Besök sevärdheter och utsiktsplatser Bär- och svampplockning Fiske Cykling Terrängskidning  

Vad kan man göra i Kakonsalo?

Titta på sevärdheter och utsikter

Raatelamminsalo skyddsområde för gamla skogar är en sevärdhet i sig. Skyddsområdet ligger på västra sidan om sjön Ylimmäinen Raatelampi. Muhamäkivägen går längs västra stranden av Ylimmäinen Raatelampi och man kan ta av från vägen och vandra längs skogsbilvägar som sakta håller på att växa igen till det innersta av Raatelamminsalo skyddsområde. Gränserna för de gamla skogarnas skyddsområden är utmärkta i terrängen med vita ringar som är målade på träd och gränsstolpar.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att åka skidor i Kakonsalo-området, men det finns inga preparerade skidspår.

Fiska

Mete och pilkfiske är tillåtet med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Fiskevårdsavgiften (www.eräluvat.fi) ger rätt att fiska med handredskap i området. Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom på statens vatten på Pieni Kakonjärvi Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (www.eräluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (www.eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Cykla

Lingonen blommar på Kakonsalos moar. Bild: Katri Suhonen

Det finns inga markerade cykelleder på området, men man kan mycket väl cykla på Muhamäkivägen som går genom området. Dessutom kan man också cykla längs skogsbilvägarna, även om de håller på att växa igen. Vägarna är återvändsvägar och man måste cykla tillbaka samma väg. Ta gärna med en lämplig karta på cykelturen.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. På området finns blåbärs- och lingonmarker och bra svampställen.

Bada

Det går att bada vid eldplatsen vid sjön Pieni Kakonjärvi, men stranden är inte lämplig för barn. Området har ingen officiell badstrand.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).